Onderhandelingen cao-Ardagh Glass Benelux van start

Op woensdag 10 februari 2021 heeft het eerste cao-gesprek met je werkgever plaatsgevonden. Vanwege de coronamaatregelen was dat een digitale bijeenkomst via TEAMS. Deze bijeenkomst was vooral bedoeld voor het uitwisselen van informatie en het toelichten door de vakbonden van hun eigen cao-voorstellenbrief.

De volgende stap is dat je werkgever met een antwoord komt op onze cao-voorstellen. Daarover praten wij dan met elkaar door op de bijeenkomst die gepland staat op dinsdag 23 februari 2021. Er is op dit moment verder niet meer te melden.

Heb je nog vragen?
Laat dit dan ons weten en neem met mij contact op.

Na de bijeenkomst van 23 februari informeren wij je over de stand van zaken.

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 13 40 89
E g.vancuijk@cnvvakmensen.nl