Nieuwe cao Ardagh Glass Benelux

Jullie werkgever heeft ons in kennis gesteld van de memo over de status van jullie cao, gedateerd 18 mei 2020, die aan het personeel van Ardagh is verzonden. Hierop geven wij jullie onze reactie en hoe wij als CNV Vakmensen reageren op de status van deze memo.

Voorgeschiedenis
Zoals jullie weten hebben de drie vakbonden (De Unie, CNV Vakmensen en FNV) met Ardagh onderhandeld om te komen tot een nieuwe cao. De oude cao verliep op 1 december 2019. Deze onderhandelingen hebben geleid tot een onderhandelingsresultaat dat wij neutraal aan onze leden hebben voorgelegd. De uitslag van de stemming onder de leden van de vakbonden heeft er toe geleid dat de leden van De Unie voor hebben gestemd en de leden van CNV Vakmensen en FNV hebben tegen gestemd. 

Wij hebben Ardagh de uitslag laten weten. De eerste reactie van Ardagh was, dat ze graag met alle bonden een cao akkoord wensten te sluiten. Een nieuwe onderhandelingsdatum op maandag 16 maart was afgesproken. Deze bijeenkomst kon niet doorgegaan als gevolg van de coronamaatregelen. Wel hebben partijen afgesproken op een later moment een nieuwe afspraak te maken.  

Vervolgens heeft Ardagh half april de vakbonden laten weten dat ze het cao eindbod intrekken. Met de memo van 18 mei ontvingen wij de boodschap dat Ardagh besloten had om de cao die met De Unie is gesloten definitief te maken. 

Juridisch is het zo dat een akkoord met één vakorganisatie rechtsgeldig is. Dat betekent dat de cao afgesloten met alleen De Unie als cao partij rechtsgeldig is. Zoals in de memo ook staat is het een contract tussen De Unie en Ardagh. CNV Vakmensen en FNV zijn geen cao partij in de periode dat deze cao geldt, aangezien de leden van beide verenigingen niet ingestemd hebben met het onderhandelingsresultaat.  

Hoe verder
In andere tijden (geen coronaperikelen) hadden wij jullie uitgenodigd voor overleg over de ontstane situatie. Dat is op dit moment helaas nog niet mogelijk. Over enkele maanden starten we met de voorbereidingen voor het traject van jullie nieuwe cao die na 1 december 2020 moet ingaan. Daarover informeren wij jullie tijdig.  

Mochten jullie nog vragen hebben laat het mij dan weten. Hieronder staan mijn bereikbaarheidsgegevens.  

Gerard van Cuijk
bestuurder
M 06 20 13 40 89
E g.vancuijk@cnvvakmensen.nl