Leden wijzen cao-resultaat Ardagh Glass af

Tot 5 februari 2020 konden de leden van CNV Vakmensen hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat voor jullie nieuwe cao. Veel leden hebben hier gebruik van gemaakt en met een ruime meerderheid van stemmen hebben jullie het onderhandelingsresultaat afgewezen.

De belangrijkste redenen voor het afwijzen is gelegen in het loonbod en de invulling van de afspraken over duurzame inzetbaarheid.

Hoe verder
Wij hebben jullie werkgever geïnformeerd over het afwijzen van het cao-onderhandelingsresultaat. De eerstvolgende stap is nu dat wij jullie werkgever hebben aangegeven dat wij graag weer opnieuw in overleg met hem willen gaan. Wij hebben hem gevraagd om ons daarvoor uit te nodigen.
Daar wachten we nu op en komen bij jullie hier op terug.
Hebben jullie nog vragen, laat het mij dan weten. Je vindt mijn mailadres en telefoonnummer hier onder.

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 13 40 89
E g.vancuijk@cnvvakmensen.nl