Al het nieuws

Het gaat niet goed genoeg met Ardagh

Op 23 februari vond de tweede cao-ronde plaats voor verlenging van de cao die op 1 december 2020 is verstreken. Tijdens de eerste ronde hebben de vakbonden hun voorstellen toegelicht.

Ardagh had toen geen voorstellen voorbereid en had tijd nodig om met een reactie te komen op de voorstellen van de bonden. In de tweede ronde heeft Ardagh z’n cao-voorstellen gepresenteerd. De sfeer aan cao- tafel is redelijk, de inhoud vergelijkbaar met de winterdagen die we recentelijk gehad hebben. Aan het eind van deze nieuwsbrief vragen we je jouw mening te geven in een enquête over het bod van Ardagh.

Goede resultaten
Zowel naar de eigen medewerkers als naar de buitenwereld pronkt Ardagh met de goede resultaten in een tijd van een crisis die we sinds de WO II niet gekend hebben. Dat, tot het moment dat de cao- onderhandelingen spelen en de werknemers vragen waar ze recht op hebben, een rechtvaardig deel van de winst. Wat is het antwoord van Ardagh? Het gaat goed maar niet goed genoeg. Hoe verzin je het?

Bovenmatig bod?
Inmiddels hebben we ook kennis genomen van de memo naar de werknemers waarin ze zich op de borst kloppen dat het een bovenmatig bod is in vergelijking met de markt. Hierbij wordt verwezen naar het gemiddelde van vorig en dit jaar. Zoals eerder gemeld verkeren we in een zeer turbulente tijd. Economisch gezien zijn er bedrijfstakken die op omvallen staan, zoals horeca detailhandel, etc. En zijn er bedrijven en sectoren die het goed doen zoals supermarkten, voedingsbedrijven, Ardagh, OI, etc.

Maatwerk door vakbonden
Als dat nodig is nemen bonden hun verantwoordelijkheid en zijn er cao’s verlengd met 0% loonsverhoging. We hebben het dan over bedrijven of sectoren die het moeilijk hebben om hun hoofd boven water te houden. Praten over een gemiddelde loonsverhoging kun je in deze specifieke tijd dan ook naar de prullenbak verwijzen. Vakbonden leveren maatwerk. Als een bedrijf of sector het goed doet, dan vinden wij dat werknemers daar ook van mee moeten kunnen profiteren. Wat we zien is dat de nodige werkgevers de pandemie als een oneigenlijk argument gebruiken om hun loonbod laag te houden. Wat ons betreft geldt dat ook voor Ardagh.

Wat biedt Ardagh?
- Structurele loonsverhogingen: 1% per 1-3-2021 en 1% per 1.9.2021
Verder is Ardagh bereid de volgende afspraken te continueren:
- Ardagh blijft de gedifferentieerde WGA/WHK premie betalen;
- de regeling vakbondscontributie wordt gecontinueerd;
- de regeling aangaande werkgeversbijdrage wordt gecontinueerd. 
- Duurzame inzetbaarheid: €200 structureel, waarvan OPK- uren gekocht kunnen worden, laten
  vervallen.
- Verder staan ze open voor de voorgestelde studie afspraak over eerder stoppen met werken
  voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Er moeten afspraken worden gemaakt over de condities.

Enquête
Graag vernemen wij jullie reactie op het aanbod van Ardagh. 
Klik hier om meteen naar de digitale enquête te gaan. Je kunt reageren tot en met 13 maart 2021.  
Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt, dan kan je stemmen door in je browser in te typen: http://bit.ly/3b1UQ2m 

Gerard van Cuijk, bestuurder
M 06 20134089 
E  g.vancuijk@cnvvakmensen.nl