Ardagh Glass Benelux BV, cao-voorstellen 2019-2020

Op dinsdag 26 november 2019 start het overleg met je werkgever voor een nieuwe cao. Zoals je wellicht weet, loopt de huidige cao tot 1 december 2019.

Cao-voorstellen
De cao-voorstellen zijn gebaseerd op het ‘Arbeidsvoorwaardenbeleid CNV Vakmensen 2019’ en de input die wij hebben gekregen tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdag 22 oktober 2019. Samen met Gerard Verbeek, cao-delegatielid, hebben wij de volgende cao-voorstellenbrief opgesteld. Deze brief doen wij je hierbij toekomen, zie bijlage.

Vacature
Voor de locatie Dongen ben ik op zoek naar een nieuwe contactpersoon. Sinds het voorjaar is Erwin Vos, cao-delegatielid, niet meer werkzaam bij Ardagh Glass Benelux. Als je het leuk vindt om als cao-delegatielid van CNV Vakmensen betrokken te zijn bij de cao-onderhandelingen en wil je meer informatie hierover, dan nodig ik je graag uit om contact met mij op te nemen. Mijn mobiele nummer is: 06 20134089.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen of aanvullingen op onze cao-voorstellenbrief, dan horen wij dat graag. Je kunt een e-mail sturen naar: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl Wil je mij persoonlijk spreken dan kun je mij bellen op mijn mobiele nummer 06 20134089. Je kunt je vragen ook stellen aan je collega en cao-delegatielid Gerard Verbeek.

Hoe verder
Een tweede cao-overleg is gepland op woensdag 4 december 2019. Over het vervolg van de cao-onderhandelingen houden wij je op de hoogte.

Mede namens Gerard Verbeek, cao-delegatielid,

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 13 40 89
E: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Downloads