Uitkomsten loongesprekken werkgever

In lijn met de afspraken die hierover in de cao zijn gemaakt hebben de vakbonden de afgelopen periode met de werkgevers gesproken over de loonsverhoging voor 2024. Middels deze nieuwsbrief willen we je graag informeren over de afspraken die we hebben gemaakt voor het komende jaar.


Hoe zat het ook alweer?

In artikel 28 van de cao voor het Schilders-, Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf (SAVG) zijn afspraken gemaakt over de jaarlijkse loonontwikkeling. Deze afspraak bestaat in principe uit twee delen. Enerzijds een jaarlijkse automatische verhoging van de uurlonen op basis van de CBS cijfers over de inflatie (CPI index inflatie afgeleid juli-juli) en anderzijds spreken werkgevers en vakbonden met elkaar over de ruimte die er dan nog is om koopkrachtverbetering te realiseren. Een plusje bovenop de koopkrachtcompensatie dus.

Wat zijn de uitkomsten van de gesprekken?


Wanneer we afgaan op de CBS cijfers over de afgeleide inflatie in juli van 2023 dan komen we uit op een verhoging van 3,3%. Conform de in de cao gemaakte afspraken zullen de lonen per 1 januari 2024 met dit percentage worden verhoogd.

Natuurlijk hebben de vakbonden en de werkgevers ook lang gesproken over de mogelijkheid om hier bovenop een extra verhoging af te spreken. Hierbij hebben we ons ook laten informeren over de ontwikkelingen rondom het generatiepact en de regeling vervroegd uittreden (artikel 63 van de cao).

Alles overziend en overwegend hebben we moeten vaststellen dat er dit jaar geen ruimte is om nog een extra verhoging af te spreken. De verhoging zal per januari 2024 dus 3,3% bedragen.

Toepassing loonsverhogingen


Vorig jaar is gebleken dat OnderhoudNL (de werkgeversorganisatie) van mening is dat werknemers die meer verdienen dan de hoogste trede van de loonschaal en werknemers in functiegroep 10, geen recht hebben op de loonsverhoging. Wij hebben geprobeerd om hier een duidelijke afspraak over te maken. Dat is helaas niet gelukt.

Gesprekken verliepen moeizaam

Mogelijk heb je de afgelopen tijd meegekregen dat de gesprekken rondom de loonafspraak in de cao zeer stroef zijn verlopen. OnderhoudNL heeft daarbij op verschillende momenten onjuist informatie verspreid over de inflatie en over de gesprekken met de vakbonden. We vinden het erg jammer om te lezen dat de werkgeversvereniging er op zo'n bijzondere manier in staat. Wij hebben er in de afgelopen gesprekken het nodige aan gedaan om mee te denken met de werkgevers. Dat betekent alleen niet dat wij bereid zijn om af te zien van een letterlijk broodnodige loonsverhoging.

Een verhoging op basis van de CBS inflatiecijfers zorgt ervoor dat jij morgen hetzelfde brood kunt kopen en dat jij er niet in koopkracht op achteruit gaat. Wij hebben hier dus, in samenspraak met de (kader)leden, aan vast gehouden. Afspraak is afspraak en afspraken maak je om na te komen. 

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kun je me mailen of bellen op onderstaande contact gegevens.

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
0618711343
a.williams@cnvvakmensen.nl