Al het nieuws

Schilders hebben weer goede cao tot oktober 2025

CNV Vakmensen sluit onderhandelingen af met 4-jarige cao

De schilders, glaszetters en afwerkers in de bouw hebben binnenkort weer een cao. CNV Vakmensen bereikte vandaag een formeel onderhandelingsresultaat voor een nieuwe 4-jarige cao. Bijzonder, want in 2016 weigerde de bond nog zijn handtekening te zetten onder de cao die tussen alleen Onderhoud NL (werkgevers) en LBV was afgesproken. Dit keer zaten CNV en FNV wel weer aan tafel. 'Met dit als positief resultaat', benadrukt Roel van Dijk onderhandelaar namens CNV Vakmensen. De nieuwe set afspraken moet nog worden voorgelegd aan de leden. 'Maar onze cao-commissie is er enthousiast over, dus ik verwacht een positieve uitkomst', aldus een 'dik tevreden' Roel van Dijk.

In de nieuwe set afspraken voor de bijna 17.000 werknemers in deze branche is een loonsverhoging met 2,75% afgesproken per januari aanstaande. Voor de overige loonverhogingen tot aan oktober 2025 - als deze cao afloopt - wordt gekeken naar de inflatie en prijsstijgingen. Daarmee is de automatische prijscompensatie weer een feit in deze branche. Ook het behalen van het nu gestelde doel van verminderd ziekteverzuim kan nog leiden tot een bonus op de lonen. Jaarlijks wordt dit in oktober gemonitord door de onderhandelingspartijen.

RVU regeling

Er wordt in de nieuwe cao gelegenheid gecreëerd om eerder te kunnen stoppen met werken in een zogenoemde RVU-regeling. Ook wordt het mogelijk om vanaf het 60e levensjaar de hoeveelheid gewerkte uren te verminderen volgens een regime van 80% (werken), 90% (loon) en 100% (pensioenopbouw). 'In de oude cao was er geringe betaalde mogelijkheid tot werkverlichting. Dit is echt een verbetering van de collectieve arbeidsvoorwaarden', stelt Roel van Dijk. 'Als CNV Vakmensen hebben we hier zwaar voor gepleit. Met succes.' Om scholingsmogelijkheden te creëren krijgt elke werknemer 2 betaalde scholingsdagen per jaar om zo bij te blijven in het vak.

Verlof bij overlijden

Naast doorbetaald verlof bij huwelijk of 'notarispartnerschap' wordt in de nieuwe cao ook doorbetaald verlof geregeld bij overlijden van verwanten van de werknemer. CNV Vakmensen maakt zich al geruime tijd sterk voor meer ruimte voor de werknemer in zulke gevallen.

Nieuwe naam

De nieuwe cao krijgt een nieuwe naam: Cao voor het Schilders- Afwerkings- Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf (SAVG).