Onderhandelingsresultaat Schilders, breng je stem uit!

Namens CNV Vakmensen presenteer ik hiermee een onderhandelingsresultaat cao Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Vanaf nu onder een andere naam: de CAO SAVG. OnderhoudNL wilde graag het Vastgoedonderhoud aan de naam toevoegen. CNV Vakmensen heeft met de andere bonden, FNV en LBV een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgevers OnderhoudNL. In het kort; de cao heeft een looptijd van 4 jaar. 2,75% loonverhoging per 1 januari 2022 en vanaf 2023 automatische prijscompensatie. Het volledige resultaat vind je in de bijlage. Hieronder mijn uitleg van de inhoud.

Inleiding

Sinds 2016 is CNV Vakmensen geen partij meer bij de cao voor de Schilders. In het verleden hebben diverse leden, jij misschien ook wel, aangedrongen om toch ook weer aan de cao-tafel te komen. Dat is dus gelukt. Doordat alle partijen een streep onder het verleden hebben gezet en de blik op de toekomst hebben, is dit akkoord daarvan het resultaat. We laten dus achter ons wat is geweest en kijken uit naar dat wat gaat komen.

Looptijd

De cao kent een looptijd van 4 jaar. Dit is lang maar doordat we een algemene prijscompensatie hebben afgesproken, wordt jouw loon automatisch per jaar geïndexeerd. Daarnaast gaan we elk jaar kijken of en hoe de verbetering er uit moet zien. In het kort, qua koopkracht kom je er niet aan tekort en de verbetering moeten we jaarlijks afspreken.

Loon, vergoedingen en toeslagen

Per 1 januari 2022 stijgt je loon met 2,75%. Vanaf 2023 is dan de APC, prijscompensatie, van kracht. Hierdoor heb je koopkrachtbehoud en doen  we jaarlijks ons best om verbetering te realiseren. Meer zat er op dit moment niet in, omdat we de nu zaken hebben afgesproken die veel geld kosten.

RVU regeling (eerder stoppen met werken voor zware beroepen)

Iedereen, niet zijnde UTA, mag maximaal 3 jaar voor zijn pensioen gebruik maken van de zwaar werk-regeling. Dit is een tijdelijke regeling die loopt vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. De sector moet deze regeling van de grond af aan opbouwen, dat kost veel geld maar maakt het wel mogelijk om eerder te stoppen. De uitkering is maximaal €22.164,00 per jaar bruto in 2021. We snappen dat dit geen vetpot is, maar het is het maximum van wat we van overheidswege af mogen spreken. Werkgevers gaan voor deze regeling 2% van de loonsom reserveren. We gaan dus ook kijken de komende tijd hoeveel er gebruik van gemaakt gaat worden, zodat we in de toekomst mogelijk bij kunnen stellen.

Generatiepact (80/90/100)

Met ingang van 1 januari 2022 kan iedereen vanaf 60 jaar gebruik maken van deze regeling. Je werkt dan 80%, je krijgt 90% loon en bouwt 100% pensioen op. Voorwaarde is wel dat je lang in de sector moet werken, details volgen nog. Het is een goed alternatief voor de regelingen die nu van kracht zijn.

Tot slot

Voor mij waren dit wel de belangrijkste punten uit het akkoord. Het hele akkoord vind je in de bijlage. Breng voor 25 oktober je stem uit over dit akkoord en laat op Je Achterban weten wat je er van vindt en/of stel je vragen. Breng uit via de link hieronder.

Breng HIER je stem uit! 

We zijn weer partij bij deze cao. We hebben vertrouwen in de toekomst. Er zijn goede afspraken gemaakt met elkaar. We vergeten het verleden, kijken uit naar de toekomst en gaan samen strijden voor deze mooie sector! Het hele akkoord zit als bijlage bij deze brief, net als de tekst van het persbericht wat naar aanleiding van dit akkoord is verspreid.

Roel van Dijk 
Bestuurder CNV Vakmensen 
M  06-53 38 44 73 
E  r.vandijk@cnvvakmensen.nl 

Downloads

Meepraten op de cao-pagina

Op de cao-pagina van Schilders-, Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf (SAVG) blijf je op de hoogte van de onderhandelingen en het nieuws. Ook vind je informatie over de huidige afspraken van de cao.