Cao Schilders: ze blijven het proberen....

Een aantal weken terug werd ik gewezen op het gegeven dat de werkgevers met de organisatie waar ze de cao mee af hebben gesloten, lbv, wederom bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het verzoek hebben neergelegd om de laatste cao algemeen verbindend te verklaren.

Voor zover mijn kennis reikt, je krijgt weer een kleine loonsverhoging, maar daar staat tegenover dat er weer een wachtdag bij ziekte bij komt. Weer een verslechtering, die niet recht doet aan deze tijd. 

Aansluitend hebben FNV en CNV Vakmensen samen de handschoen opgepakt. Uiteraard hebben we met FNV weer bezwaar tegen deze aanvraag ingediend. Inmiddels hebben we de bevestiging dat het bezwaar in behandeling is genomen. 

Argumenten

CNV Vakmensen twijfelt aan de onafhankelijkheid van de organisatie die nu namens werknemers de cao ondertekent, de lbv. CNV Vakmensen heeft daarnaast verzocht om weer partij te worden bij de onderhandelingen, maar dat is afgewezen door beide partijen. 

Dat is natuurlijk raar, omdat we altijd partij zijn geweest en we jouw belangen altijd op een juiste wijze hebben behartigd. Ook door jouw stem is toentertijd tot twee maal toe het eindbod afgewezen. Dat heet democratie en doet recht aan jouw positie in de sector.  

Tot slot, gezamenlijk vertegenwoordigen FNV en CNV Vakmensen nog steeds ruim 4.500 werknemers in de sector, waarvan er ruim 2.000 lid zijn van CNV Vakmensen. Mede daardoor zijn we van mening dat wij jouw belangen moeten behartigen binnen cao partijen en aan de pensioentafel. 

Belangenbehartiging

Doordat we geen partij meer zijn, is de berichtgeving vanuit CNV minder dan je gewend was. Echter, onze belangenbehartiging is buiten collectief, niet veranderd. Als er zaken zijn die op de werkvloer spelen, je een persoonlijk probleem hebt, CNV Vakmensen is er om jou bij te staan en jouw belangen te behartigen. 

Jeachterban.nl

Bezoek eens de schilderspagina op jeachterban.nl voor algemene vragen. Daar kun je ook in gesprek met elkaar, kun je ervaringen uitwisselen en elkaar tot steun zijn.  

Daarnaast mag je mij ook altijd persoonlijk benaderen. Daar ben je lid voor. Ook al zijn we geen partij, we kunnen je vragen wel beantwoorden.

Roel van Dijk
bestuurder
E.: r.vandijk@cnvvakmensen.nl
M.: 06 53 38 44 73