Al het nieuws

Cao Schilders: een update

Inmiddels zijn de tweede én derde cao-onderhandelingsronde achter de rug. Op 22 september zijn we weer aan tafel gegaan om verder te praten over de voorstellen van vakbonden en werkgevers. Gekozen is om eerst de onderwerpen te behandelen die te maken hebben met loon en met voorstellen die kostenverhogend werken voor werkgevers.

Besproken onderwerpen

Tijdens de tweede onderhandelingsronde is gesproken over loon, RVU-regeling, generatiepact, afschaffing wachtdagen bij ziekte, doorbetalen trouwdag en bijwonen begrafenis. Met betrekking tot de RVU-regeling (tijdelijke regeling voor eerder stoppen met werken voor zware beroepen) en het generatiepact (80-90-100) kan ik zeggen dat werkgevers hierin willen meegaan.

De werkgevers brachten een 40-urige werkweek ter sprake om het productiviteitsverlies van een generatiepactregeling te compenseren. Dit moet nog verder worden uitgewerkt. Werkgevers hebben verder de verwachting dat met de RVU-regeling en het generatiepact het hoge ziekteverzuim lager zal worden. Werkgevers willen dit wel monitoren.

Reactie op de voorstellen

Op 28 september hebben wij gereageerd op de voorstellen van werkgevers. Daarnaast hebben we de werkgevers gevraagd te reageren op de overige werknemersvoorstellen. Samengevat: we maken stappen en er wordt serieus naar onze voorstellen gekeken. Op 5 oktober 2021 komen we voor de vierde keer bij elkaar. Wij willen de voorstellen dan graag concretiseren. Wij kijken hiernaar uit en zetten ons vol in om de beste resultaten te bereiken voor alle werknemers in de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijven!