Cao Schilders algemeen verbindend verklaard

Tot grote teleurstelling van CNV Vakmensen heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag 20 november een bericht gezonden dat het ministerie heeft besloten dat de cao voor de schildersbranche algemeen verbindend is verklaard.

Dit houdt in dat de cao tussen OnderhoudNL en de lbv voor de hele branche van toepassing wordt. Vanaf 15 november moeten alle werkgevers de cao toepassen.

Bezwaar
Zoals bekend heeft CNV Vakmensen vooraf bezwaar ingediend. Deze bezwaren zijn helaas ongegrond verklaard. Daar waar het 3 jaar geleden nog wel lukte om met succes bezwaar in te dienen, is dat nu niet gelukt. Het verschil met 3 jaar terug is dat er toen ook nog een conflict was met de cao vlakglas en het gegeven dat er toen een minister van PVDA aan het bewind was. Het conflict met de vlakglas is opgelost, nu is er een minister van D’66 aan het bewind. Blijkbaar zijn deze punten van wezenlijk belang geweest in de afweging.

Wat verandert er in het algemeen
In principe verandert er wat vertegenwoordiging aan de cao-tafel niets. Dit is namelijk al 3 jaar het geval en zal waarschijnlijk nog wel even zo blijven. CNV Vakmensen zal zich nog nadrukkelijker richten op persoonlijke hulp en hulp bij bedrijven. Ook richting je werkgever zijn en blijven wij gesprekspartner.

Wat verandert er mogelijk voor jou
Als jij met je werkgever aparte afspraken hebt gemaakt, dan kunnen deze blijven bestaan. De cao is een minimum cao, dus betere afspraken dan die er geregeld zijn, mogen altijd. Mocht je daarin ondersteuning nodig hebben, laat het ons weten.

Wat doet CNV Vakmensen
CNV Vakmensen zal blijven vechten voor een cao, waarbij CNV Vakmensen jouw belangen behartigt. Jij doet er toe en jouw belangen moeten op de juiste manier behartigd worden.

Lid
Juist nu is het van belang dat je lid bent van CNV Vakmensen. Ongeorganiseerde collega’s zijn ook welkom. Door te groeien kunnen we jouw belangen behartigen. Daarbij is groot zijn een wezenlijk voordeel. CNV Vakmensen behartigt jouw belangen aan de pensioentafel, maar ook binnen Stichting ‘Mijn Carriere’ waarbij wij mede gaan over duurzame inzetbaarheid en jouw loopbaan.

Tot Slot
Mocht je naar aanleiding van deze brief vragen hebben, stel ze via www.jeachterban.nl of mail mij persoonlijk.

Roel van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 38 44 73
E: r.vandijk@cnvvakmensen.nl

Meepraten op de cao-pagina

Op de cao-pagina van Schilders-, Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf (SAVG) blijf je op de hoogte van de onderhandelingen en het nieuws. Ook vind je informatie over de huidige afspraken van de cao.