Werkgevers volharden in eindbod cao Meubel

Op 19 oktober hebben wij een schamel eindbod ontvangen van werkgeversorganisatie CBM. Op 4 november bleek dat onze leden dit eindbod massaal hebben afgewezen. De afgelopen periode hebben wij op verschillende manieren en momenten geprobeerd CBM te bewegen alsnog in te gaan op onze wensen. Tevergeefs. De CBM heeft laten weten te volharden in haar eindbod. Wij blijven met jullie dus aan zet.

Het vervolg
Daar waar de kracht van het argument faalt, moet je overgaan tot actie. Wij willen een laatste poging doen om CBM in beweging te krijgen. Een beweging die uiteindelijk leidt tot een passende cao Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Dat doen wij met een brief waarin wij opschrijven wat wij willen, met inachtneming van tijdsgeest en de gevolgen van de Corona-pandemie voor de meubelindustrie en interieurbouw. Tot nu toe hebben wij ons niet bediend met ondersteunende publicitaire acties. Dat gaan wij vanaf nu wel doen.

Bijgaand treffen jullie de brief aan die wij op 18 december hebben geschreven aan de CBM. Wij geven CBM de tijd tot en met donderdag 31 december de tijd te reageren, Bij het uitblijven van een (passende) reactie zullen wij jullie vragen namens jullie een ultimatum te stellen. Wij zullen dit dan direct doen in het nieuwe jaar 2021. Wordt vervolgd.

Tenslotte
Arbeidsvoorwaardelijk is 2020 een graatmager jaar geworden. Ten opzichte van 2019 er geen eurocent bij gekregen van jullie werkgevers. Heel bijzonder dat zij jullie op geen enkele wijze belonen voor al jullie (extra) inspanningen dit jaar. Op dit moment kunnen wij daar niets aan doen. Ondanks de strikte Corona-beperkingen en de mineur in deze toch wel mooie sector, wensen wij jullie fijne Kerstdagen, een goed uiteinde en nog een beter 2021.

Emiel Peper
Bestuurder CNV Vakmensen
M : 06 - 23 43 20 81
E :  aem.peper@cnvvakmensen.nl

 

Downloads