Waterbouw: 1 januari 2020 einde vakantiefonds

Op 1 januari 2020 houdt het Vakantiefonds op te bestaan. Hierover hebben cao-partijen lang gesproken en uiteindelijk afspraken gemaakt over de omzetting van de vakantiebon naar 8% vakantietoeslag en doorbetaalde feest- en vakantiedagen. Werknemers mogen geen nadelige gevolgen ondervinden.

Om dit zonder negatieve inkomensconsequenties voor de werknemers plaats te laten vinden, zijn eventuele negatieve effecten gecorrigeerd door de dienstentoeslag te verhogen van 6% naar 7,3%. Mocht onverhoopt (en dat is niet de verwachting) blijken dat er tijdens de overgang individuele gevallen zijn waar toch nog een negatief verschil blijkt te ontstaan, dan gaann cao-partijen hierover met elkaar opnieuw in gesprek. De afspraken worden in de eerstkomende cao Waterbouw vastgelegd.

Beloning werknemers cao Waterbouw
De beloning van werknemers in de cao Waterbouw wordt per 1 januari 2020:

 • basisweekloon + 7,3% dienstentoeslag
 • 8% vakantietoeslag over basisloon + 7,3% dienstentoeslag
 • doorbetaalde feestdagen
 • doorbetaalde vakantiedagen voor:
  • jongere werknemers tot 18 jaar : 29 dagen
  • werknemers tussen 18 jaar en 55 jaar : 26 dagen
  • werknemers van 55 tot 59 jaar : 41 dagen
  • werknemers van 60 jaar en ouder : 44 dagen

Structurele loonsverhoging
Op basis van de huidige cao Waterbouw volgt er per 1 januari aanstaande nog een loonsverhoging. De cao-lonen worden conform cao afspraak per 1 januari 2020 verhoogd met 1,25%.

Feestdagen
Werknemers hebben recht op doorbetaling op de volgende feestdagen, als deze niet op een zaterdag of zondag vallen: Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e kerstdag en 2e kerstdag. Koningsdag geldt als een normale werkdag, waarop geen recht op vrijaf bestaat; behoudens in het geval Koningsdag wordt gevierd op maandag. Bij werken op een feestdag geldt de betaling van het loon conform de cao Waterbouw en wordt als doorbetaalde verplichte vakantiedag toegevoegd aan het verlofsaldo. Voor het werken op zaterdag en zondag gelden de cao-bepalingen zoals al in de cao Waterbouw zijn vastgelegd.

Vakantietoeslag
De opbouw van de vakantietoeslag vindt plaats van 1 juni t/m 31 mei en wordt periodiek of in mei uitbetaald conform de standaard in Nederland.

Jij bent aan zet!
De cao-onderhandelingen staan voor de deur. Op donderdag 6 februari 2020 starten de onderhandelingen over jouw nieuwe cao. Tot woensdag 22 januari 2020 kun je ideeën en voorstellen indienen op Je Achterban. Aansluitend gaat de cao commissie van CNV Vakmensen (werkende leden in de sector) de voorstellenbrief bespreken en vaststellen.
Ik doe een dringend beroep op jou en alle werknemers actief mee te denken en te praten over de cao en de richting van het te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid. Hoe meer leden, input en betrokkenheid van jullie hoe beter het resultaat uiteindelijk is. Het is aan jou en al je collega's in de sector om te zorgen voor een resultaat waar jullie mee vooruit kunnen.

DOE EN PRAAT ACTIEF MEE om de juiste inzet en richting te bepalen als het gaat om onze cao-inzet de komende periode. Ga naar www.jeachterban.nl/waterbouw/

24/7 bereikbaar voor al je vragen, opmerkingen, ideeën of om een te discussie starten. Gratis en voor iedereen toegankelijk. De komende periode ontvang ik graag jullie ideeën voor jouw nieuwe cao.

Hoe meer leden hoe groter ook jouw invloed. Maak dus je collega lid en ontvang ook nog eens een leuke aanbreng premie! www.cnv-ledenwerven.nl/

Tot slot wil ik jou en je naasten groeten en heel fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling toewensen,

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Waterbouw