Wat wil jij in de voorstellenbrief nieuwe cao?

Het is alweer bijna zover. Jouw cao loopt op 31 december aanstaande af. Om te voorkomen dat we, zoals een paar jaar geleden, in een situatie komen waarin er formeel geen cao van toepassing is, willen we ruim op tijd met de gesprekken en onderhandelingen beginnen.

En daarvoor heb ik jouw inbreng nodig.

Jij werkt elke dag op de beurs, in de werkplaats, magazijn of op kantoor. Jij ziet hoe de sector aan het veranderen is, wat voor gevolgen dat voor je eigen werk, specialisme en toekomst heeft. En daarmee weet jij ook hoe de cao daarop aangepast moeten worden.
Dat zijn zaken die ik graag van jou wil weten. Die onderwerpen worden vertaald in eisen richting werkgevers en vormen met de looneis de voorstellen voor 2020.

De looneis binnen CNV Vakmensen wordt niet centraal vastgesteld. Per sector of kolom mag de looneis wisselen. CNV Vakmensen zal uiteraard met het maximaal haalbare bij jullie terug komen, maar op dit moment is de looneis nog niet bekend.

Over het verloop en de resultaten van de onderhandelingen word je op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven, www.jeachterban.nl en via de site. Uiteindelijk moet jij wel of niet instemmen met het resultaat. Het is jouw cao, dus jij gaat er over.

Tot slot; draag mij punten aan die ik in moet brengen. Alle ingebrachte punten vat ik samen in een voorstellenbrief voor de werkgevers. Geef daarbij ook aan of jouw beroep zwaar is en waarom.

Doe dat op je gemak, het liefst met wat collega’s en schrijf ze in als lid als ze dat nog niet zijn. Stuur je reactie voor 25 augustus terug. Dat mag per mail, maar ook via www.jeachterban.nl.

Rest mij jou een fijne vakantie toe te wensen en hopelijk heb ik na de vakantie de mail vol zitten met ideeën voor deze cao!

Roel van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 38 44 73
E: r.vandijk@cnvvakmensen.nl