Al het nieuws

Voortgang cao onwerkbaar weer Mebin

De afgelopen dagen kregen we signalen dat er onrust bij jullie is. Mebin heeft namelijk laten weten spaaruren in te willen zetten vanwege het winterse weer, omdat er nog geen cao onwerkbaar weer is. Woensdag 10 februari hebben wij hierover overleg gehad met Mebin.

Juridisch advies nodig over compenseren van overwerkuren
Voor wat betreft de cao onwerkbaar weer hebben we goede stappen gezet. Maar er blijven een aantal discussiepunten. Zo vinden wij als vakbond dat ook de overwerkuren moeten worden gecompenseerd, maar geeft Mebin aan dit niet te willen. We hebben afgesproken dat we vanuit zowel vakbonden als Mebin hierover juridisch advies gaan vragen.

Functies vallend onder bijlage 1 van de cao
Als cao-partijen gaan wij er vanuit dat alle functies die vallen onder bijlage 1 van de cao ook echt recht hebben op loondoorbetaling door het UWV tijdens een periode van onwerkbaar weer. Mebin geeft aan dat dit in het verleden niet zo was.

Functies vallend onder bijlage 2 cao
Er zijn enkele UTA-functies die vallen onder bijlage 2 van de cao. Vanuit de praktijk horen en weten wij dat zij ook niet op dit moment werkzaamheden kunnen uitvoeren, omdat de centrales gesloten zijn i.v.m. onwerkbaar weer. Het lijkt ons dat wanneer centrales gesloten zijn voor onwerkbaar weer ook die functies die onder bijlage 2 vallen, gebruik kunnen maken van onwerkbaar weer en dat hiervoor ook bij het UWV een verzoek tot loondoorbetaling kan worden ingediend.

Kijken wat het UWV doet
Omdat de regeling die nu geldt een nieuwe regeling is, is het ook voor ons niet helemaal helder hoe het UWV de regels gaat hanteren. Wij gaan dus bekijken wat er gaat gebeuren met de aanvragen van onwerkbaar weer bij het UWV. Als straks blijkt dat het UWV hier anders in staat, dan zullen wij als cao-partijen weer met elkaar om tafel gaan.

Toezegging van Mebin
Mebin heeft toegezegd voor dit moment de spaaruren niet in te zetten vanwege onwerkbaar weer voor de werknemers die vallen onder bijlage 1 van de cao. Dat de cao onwerkbaar weer nu nog niet rond is hoeft daarin geen probleem te zijn. Het is namelijk mogelijk om met terugwerkende kracht een aanvraag in te dienen bij het UWV. 

Voortgang cao Mebin
Eind januari spraken we met Mebin over een nieuwe functie- en salarisstructuur. Ook is besproken of er nog een nieuwe cao Mebin, Sagrex en ENCI kan komen. De directie heeft laten weten dat die mogelijkheid er is. Wel is aangegeven door Mebin dat het belangrijk is als we voor cao-onderhandelingen fysiek bij elkaar kunnen komen. Voor de volledigheid, ons overleg met Mebin gaat vooralsnog digitaal. Vanuit vakbonden zijn wij hier blij mee en we hopen dan ook dat we op niet al te lange termijn met de directie om tafel kunnen om over de cao te onderhandelen.

Binnenkort zullen we ook aan jou vragen wat jij belangrijk vindt van de nieuwe cao.
Mocht je nog vragen hebben naar aaanleiding van deze mail dan hoor ik het graag.

Mede namens Margreet Pasman, bestuurder FNV

Gerard van Cuijk,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 13 40 89
E g.vancuijk@cnvvakmensen.nl