voorstellenbrief CNV voor onderhandelingen cao LCGlass

Komende dinsdag 29 november starten de onderhandelingen voor jullie nieuwe cao. Tijdens de afgelopen ledenraadplegingen hebben we jullie gevraagd om je wensen kenbaar te maken, dat hebben jullie massaal gedaan.

In de bijlage vinden jullie de inzet die we namens de onderhandelingsdelegatie gaan inbrengen bij de cao onderhandelingen. Een aantal van de besproken onderwerpen uit de ledenraadpleging komen inhoudelijk terug onder de genoemde onderwerpen die genoemd staan in de brief. De inzet is om te komen tot een cao voor de duur van 1 jaar. Daarbij vinden we het dan belangrijk om tot goede afspraken te komen rondom het loon, zeker nu de inflatie nog steeds hoog is. 

Na elke onderhandelingsronde zullen we een terugkoppeling geven over de voortgang via nieuwsbrieven zorg dus dat je e-mail gegevens goed in ons systeem staan, je kunt ook terecht bij de kaderleden binnen LCGlass of bij mij als onderhandelaar. 


Vriendelijke groet, 
mede namens de kaderleden, 

Hank Oomkes
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E: h.oomkes@cnvvakmensen.nl | M: 06 5160 2057

Downloads