Vakbonden Woondiensten trekken het land in

De cao-onderhandelingen Woondiensten zijn opgeschort. Om tot een akkoord te komen waren de gezamenlijke vakbonden FNV, CNV en De Unie bereid om ver te gaan. Helaas bleek Aedes niet bereid om aan de wensen van de vakbonden te voldoen. Het eindbod van Aedes is onder de maat.

Kantinebijeenkomsten
Graag komen de vakbonden naar jullie toe om over de cao in gesprek te gaan. De bonden horen graag hoe jullie tegen de huidige situatie aan kijken. Uiteraard willen vakbonden ook uitleggen waarom wij het eindbod van Aedes onvoldoende vinden.

De eerste kantinebijeenkomsten hebben plaatsgevonden. De reacties zijn positief. Medewerkers vinden de kantinebijeenkomsten verhelderend. Op andere plaatsen staan er binnenkort kantinebijeenkomsten ingepland. Graag komen we ook naar jouw corporatie toe om in gesprek te gaan en om tekst en uitleg te geven. Laat je goed voorlichten en nodig ons uit!!

Waardering mag gezien worden!
Het werk in de sector Woondiensten is volop in verandering. De omstandigheden waarin je werkt worden er niet eenvoudiger op. Van de corporatiemedewerker wordt steeds meer gevraagd. Daarbij is de werkdruk nog steeds hoog. Aedes zegt waardering te hebben voor de inzet van de medewerkers. Wij zijn benieuwd hoe jullie vinden dat die waardering tot uiting moet komen.

Eisenpakket vakbonden doet recht aan de sector Woondiensten
De vakbonden gaan voor een loonsverhoging die recht doet aan de ontwikkelingen in de sector. Een loonsverhoging waaruit waardering blijkt voor de inzet en betrokkenheid van de medewerker. De vakbonden gaan voor structureel koopkrachtbehoud voor alle medewerkers. Ook voor de medewerkers met een aanpassingsbedrag. Het moet gaan om een structurele verhoging van het loon. De afgelopen jaren zijn er genoeg eenmalige uitkeringen geweest.

Structureel koopkrachtbehoud voor iedereen
Aedes blijkt niet bereid structureel koopkrachtbehoud voor iedereen te realiseren. Bij het berekenen van de compensatie voor inflatie (= koopkrachtbehoud) gaat Aedes uit van de cijfers van 2018. Vakbonden gaan uit van de laatste cijfers uit 2019.

Waarom gaan de vakbonden bij de berekening van de inflatie uit van de laatste cijfers en niet van 2018? We leggen het graag uit in een kantinebijeenkomst.

Voor veel medewerkers gelden aanpassingsbedragen
Per 1 januari 2019 ontvangen de medewerkers in de salarisschalen C tot en met H en O, waarvan hun salaris op of boven het eindsalaris van nieuwkomers ligt, een structurele loonsverhoging verminderd met een aanpassingsbedrag. Deze systematiek geldt tot en met uiterlijk 2025.

De hoogte van de aanpassingsbedragen per maand variëren afhankelijk van de schaal waar je in zit van € 22,- per maand tot € 35,- per maand.

Aan de hand van rekenvoorbeelden laten we graag zien wat dit voor jou betekent.

Een structurele of eenmalige loonsverhoging maakt verschil
De bonden gaan voor een structurele loonsverhoging. Aedes telt appels en peren bij elkaar op. Aedes strooit medewerkers strooit zand in de ogen. In haar nieuwsbrief stelt Aedes dat vakbonden een loonbod van bijna 5% hebben afgewezen. Dit loonbod heeft echter betrekking op 18 maanden en niet op 1 jaar. Voor het gemak telt Aedes de structurele en eenmalige toezeggingen bij elkaar op. Structureel biedt Aedes voor 2019 een loonsverhoging van 3% en voor 2020 (tot 1 juli 2020) 1%. Dat klinkt toch heel anders.

Wat is het belang van een structurele loonsverhoging? De vakbonden leggen het graag uit.

Nodig ons uit
Graag gaan we met jullie het gesprek aan en geven we een toelichting op het standpunt van de vakbonden. Nodig ons uit voor een kantinebijeenkomst bij jou in de corporatie.

Aanmelden kan via r.heins@cnvvakmensen.nl.

Wil je meer weten over de cao-onderhandelingen? Bezoek onze website www.cnvvakmensen.nl/woondiensten of ons online platform www.jeachterban.nl/woondiensten. Je kunt daar zelf ook een vraag stellen of je mening geven.

Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie
Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl