Al het nieuws

Uitvraag onderwerpen cao CRV en CRV Monsternemers

De cao voor CRV medewerkers loopt per 31 december 2019 af. De vakbonden (FNV, Unie en CNV) hebben op 1 oktober een bijeenkomst gehad. Hierbij een terugblik op de gemaakte cao van 2018-2019, maar ook vooral een vooruitblik.

Er is afgesproken dat alle bonden bij haar leden een uitvraag doen inzake de cao punten voor de aankomende cao.

De punten die binnen de brede-kadergroep zijn genoemd zijn:

  • Voortgang van de afgesproken DI Budget bewaken.
  • Loonsverhoging, beter dan de verwachte inflatie.
  • Uitvoering geven aan afspraken vanuit het pensioenakkoord tussen Overheid, werkgevers en vakbonden met betrekking tot “eerder uittreden dan AOW-leeftijd” in combinatie met deeltijdwerk, opstarten systematiek van verlofsparen opdat werknemers ongeveer 2 jaar eerder dan AOW-datum kunnen stoppen met werken (structurele maatregel).
  • ATV-dagen kunnen verkopen.
  • Vergroening/duurzaamheid stimuleren(o.a. autopark).
  • Loon monsternemers.
  • ????
Ons verzoek aan jou is om eventueel nog andere punten door te geven, dan wel aan te geven waar je prioriteiten liggen. We hebben afgesproken om dit keer met een beperkt pakket aan voorstellen te komen. Er is een nieuw CNV kaderlid binnen de brede kadergroep, Rene van der Linde werkzaam op het hoofdkantoor, alwaar je ook terecht kunt met vragen en jouw punten. 

Doorgeven jouw punten:
Dat kan heel gemakkelijk, door middel van het sturen van een mail aan naar je bestuurder via onderstaande contactgegevens. De lijnen zijn heel kort binnen CNV. Stuur je punten vóór 25 oktober 2019 naar toe en bedankt voor het meedenken. 

De brede kadergroep CRV komt 11 november bijeen om dan de cao inzet nader te bespreken. 

Peter de Ridder,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06-51 60 1997
E. p.deridder@cnvvakmensen.nl