Uitspraak werkingssfeer onderzoek Boverhoff

Er zijn nieuwe ontwikkelingen. Zoals jullie weten is in opdracht van het Technisch Bureau Bouw &Infra (TBB) een werkingssfeer onderzoek gedaan naar Boverhoff Machines, Gereedschappen en Materieeldienst B.V. Het onderzoek werd uitgevoerd voor partijen betrokken bij de cao ’s in de Bouw & Infra sector

Uitspraak
Inmiddels is er een uitspraak naar aanleiding van het onderzoek. De onderzoekers hebben geconstateerd dat de directie van Boverhoff onvoldoende heeft meegewerkt aan het werkingssfeeronderzoek. Daarop volgend heeft de Commissie Werkingssfeer in haar vergadering op 10 maart 2020 vastgesteld dat er een gegrond vermoeden bestaat dat de cao’s Bouw & Infra en de verplichtstelling van BPFBouw hiermee van toepassing zijn.

Daarom heeft de Commissie Werkingssfeer beslist dat Boverhoff Machines, Gereedschappen en Materieeldiensten B.V. onder de werkingssfeer van de cao’s Bouw &infra en de verplichtingstelling van BPF Bouw valt.
Jullie directie kan formeel nog binnen 6 weken tegen de uitspraak in beroep, maar voorlopig is dit de uitspraak!

Nalevingsonderzoek
Nu deze uitspraak er is en Boverhoff Machines, Gereedschappen en Materieeldiensten B.V. onder de werkingssfeer van de cao’s voor de Bouw & infra en de verplichtstelling van BPF Bouw valt, hebben wij als bonden besloten om bij het TBB meteen een nalevingsonderzoek te vragen.

Waarom een nalevingsonderzoek en wat houdt dit in?
Als bonden willen wij het hier niet bij laten. Deze uitspraak raakt iedere werknemer. Vandaar dat wij een nalevingsonderzoek door het TBB willen. In een nalevingsonderzoek moet de werkgever alle gevraagde gegevens aanleveren aan het TBB.

Wij kunnen als bonden met individuele leden aan de slag gaan en vorderen als daar genoeg onderbouwing voor is, maar het voordeel van een nalevingsonderzoek is dat er veel meer bewijzen kunnen worden verzameld. Ook is zelf procederen niet sneller dan een nalevingsonderzoek.
De uitkomst van een nalevingsonderzoek kan leiden tot het opleggen van nota’s door bijvoorbeeld het Pensioenfonds en de bedrijfstak, maar ook tot het opleggen van schadevergoedingen door het TBB.
Een nalevingsonderzoek zal de eigen zaak van iedere werknemer alleen maar sterker maken.  

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is het verzoek tot naleving aan het TBB inmiddels ook al gedaan!  

Wij realiseren ons dat het nalevingsonderzoek nog even geduld van jullie vraagt, maar wij komen zo spoedig mogelijk hier bij jullie op terug. Het huidige coronavirus en de maatregelen vanuit de overheid die hier betrekking op hebben, zullen van invloed zijn op het onderzoek. Dat kan zorgen voor vertraging of tijdelijke stillegging van het onderzoek.

Wij houden verder uiteraard alles wat er bij Boverhoff gebeurt ook goed in de gaten. Jullie kunnen zoals altijd ook nog met jullie vragen en opmerkingen bij ons terecht. Blijf dat gewoon doen! Laat het ons weten!  

Voorlopig moeten we dus nog even wachten op het nalevingsonderzoek en de uitkomsten hiervan. Zodra dit bekend is laten we jullie dit weten, maar ook wat dit voor jullie betekent en de vervolgstappen die we dan weer gaan nemen. 
Mocht je na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, neem dan contact op met je vakbondsbestuurder. Zijn of haar gegevens vind je hieronder. Voor wat betreft CNV Vakmensen: Willem Timmer is nu de vakbondsbestuurder in wiens rayon jullie bedrijf ligt, zijn naam staat hier dan ook onder deze brief.

Ook namens Arnold Niekamp (HZC) en Janny Bax (FNV Bouwen & Wonen),

Willem Timmer
bestuurder CNV Vakmensen
E.: w.timmer@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 20 29 57