Uitslag stemming Sociaal Plan Vestia

Zoals jullie weten heeft CNV Vakmensen, samen met FNV en De Unie, in de afgelopen periode met jullie werkgever gesproken over verlenging van het sociaal plan. Deze gesprekken hebben er toe geleid dat wij het sociaal plan, met een paar kleine wijzigingen tot en met 31 december 2021 willen verlengen.
Dit nieuwe sociaal plan is volledig in lijn met het voorgaande. Daarmee
is het een evenwichtig en goed ‘vangnet’ om de sociale gevolgen van eventueel nog komende reorganisatie(s) op te vangen.

Begin juni hebben jullie van ons hierover een brief met bijbehorend stemformulier ontvangen. De stemtermijn liep tot 8 augustus jl.

Langs deze weg wil ik jullie laten weten dat de uitgebrachte stemmen, unaniem positief zijn. Wij hebben de directie van Vestia op de hoogte gebracht van de uitslag van de stemming.
Het nieuwe sociaal plan zal op korte termijn ondertekend worden en heeft dan geldigheid vanaf 1 juli 2019.

Mochten jullie nog vragen en/of opmerkingen hebben, stuur dan een bericht naar r.heins@cnvvakmensen.nl

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl