Uitslag stemming eindbod cao Kalkzandsteen en Cellenbeton

De stemming over de cao heeft uitgewezen dat de leden van CNV Vakmensen bijna unaniem tegen het cao-eindbod van werkgevers hebben gestemd, ook de leden van FNV hebben met een vergelijkbaar resultaat het eindbod afgewezen.

Reacties
De rode draad in de reacties is: ”het gaat goed met de sector en de verwachtingen zien er niet slecht uit. In deze gaat het om een cao voor één jaar waarvan de helft al bijna verstreken is. Dus mocht het in de toekomst slechter gaan, waar het niet naar uitziet, dan kan er in een volgende cao-ronde daar rekening mee gehouden worden. Om nu een zodanig zwart scenario voor te schotelen is misplaatst", aldus de meerderheid van de leden.

Wij hebben de uitkomst met de werkgevers gedeeld en hebben inmiddels een reactie mogen ontvangen. We zijn in afwachting van een officiële reactie. Zodra wij deze hebben, zullen wij je op gepaste wijze informeren.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie Henk Mink en Fred Stoffer,

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 29 57
E w.timmer@cnvvakmensen.nl