Uitslag ledenraadpleging FUWA-traject DRBG

De reactietermijn voor stemming over het onderhandelingsresultaat verband houdend met het functiewaarderingsysteem (FUWA-traject) is achter de rug en de uitslag is dat de leden van CNV Vakmensen met een kleine meerderheid tegen het onderhandelingsresultaat hebben gestemd.

Wij hebben de directie hiervan op de hoogte gesteld en om een hernieuwd overleg gevraagd. Ik zal je hiervan op de hoogte stellen wanneer er verdere ontwikkelingen zijn.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl