Al het nieuws

Uitnodiging Ledenraadpleging Sociaal Plan Lefier

We hebben als bonden een onderhandelingsresultaat bereikt over de inhoud van een Sociaal Plan. Het Sociaal Plan tracht zoveel mogelijk de nadelige gevolgen op te vangen die voortvloeien uit het voornemen tot reorganisatie van het Verhuur Mutatie Proces.

We nodigen je van harte uit het resultaat met ons te bespreken en je stem uit te brengen op 12 november 2019.
Lees in de bijlage meer hierover!

Mede namens Pieter Beuzenberg, FNV Bouwen & Wonen

Marit Wagenmakers,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 30 85
E m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl

Downloads