TWEEDE RONDE CAO-WOONDIENSTEN: WE ZIJN ER NOG NIET

De tweede onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Woondiensten op 9 januari is in een goede sfeer verlopen. Voor de feestdagen wisselden cao-partijen hun voorstellen uit. Deze keer werd er echt onderhandeld. Het aantal voorstellen dat op tafel ligt is beperkt.

En daarmee is het ook meteen duidelijk: het hete hangijzer is deze keer ‘loon’.

Stand van zaken loonbod
Werkgevers kwamen met een concreet loonbod. Eerst een lager bod maar uiteindelijk met een structurele verhoging van 2,75% per 1 april 2019 en een eenmalige uitkering van 0,25% in november. Werkgevers schreven in hun voorstellen dat ze er oog voor hebben dat de omstandigheden waarin personeel het werk moet doen moeilijker geworden zijn. Daarbij geeft Aedes aan waardering te willen geven voor het werk. Helaas komt die waardering nog niet goed uit de verf.

De gezamenlijke vakbonden zijn unaniem van mening: dit loonbod moet omhoog.
“Nu het heikele dossier van het loongebouw is opgelost, is er weer ruimte voor een robuuste loonsverhoging. Jarenlang heeft de sector het moeten doen met eenmalige uitkeringen. Het is nu tijd voor een inhaalslag.”: aldus CNV bestuurder Robbim Heins.
In een tijd van economische groei is het meer dan op z’n plaats, dat de medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering daar ook van profiteren en de pensioenen meegroeien.

CNV Vakmensen gaat ten minste voor koopkrachtbehoud voor iedereen, ook voor de medewerkers die geconfronteerd worden met een aanpassingsbedrag. Daarnaast moet in het loonbod rekening gehouden worden met de economische groei en de krapte op de arbeidsmarkt.

Vakbonden hebben zich bereid getoond hun looneis iets te verlagen naar 4,5%. Daar staat tegenover, dat er ook afspraken gemaakt moeten worden die de beloning voor flexkrachten en de  doorstroom naar een vaste baan beter regelen.

Mantelzorg
Medewerkers hebben in toenemende mate te maken met mantelzorgtaken. Het verlenen van mantelzorg stopt niet bij de voordeur. Je neemt het mee naar de werkvloer. CNV Vakmensen vindt het belangrijk, dat de extra belasting van mantelzorgtaken voor een medewerker met de leidinggevende bespreekbaar wordt. Aan de onderhandelingstafel hebben we hier afspraken over kunnen maken. CNV Vakmensen is er verheugd over, dat aan de onderhandelingstafel aandacht is voor de mantelzorger en dat in de cao een afspraak komt die het gesprek over mantelzorg en de combinatie met werken bevordert. Het maken van afspraken tussen werkgever en medewerker is maatwerk. In gesprek kan het beste tot een passende oplossing gekomen worden.

Vervolg
De onderhandelingen worden op 30 januari voortgezet. Juist omdat er weinig voorstellen op tafel liggen, wordt het die dag ‘erop of eronder’. Hou de berichtgeving over de cao dus goed in de gaten!

Wil je meer weten over de cao-onderhandelingen?
Bezoek onze website www.cnvvakmensen.nl en ons online platform www.jeachterban.nl/woondiensten/ . Je vindt daar achtergrondinformatie, blogs, meningen en reacties van je collega’s. Je kunt zelf uiteraard ook een vraag stellen of je mening geven.

Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie
Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: R.Heins@cnvvakmensen.nl