Tóch onderhandelingsresultaat sociaal plan Fokker

We hebben dinsdag 26 november formeel overleg gehad met jullie directie over het sociaal plan. De directie bevestigde dat werknemers in alle Fokker-bedrijven in Nederland onder de werking van het sociaal plan kunnen vallen. Dus ook Fokker Techniek en Fokker Services.
Dat was voor ons een reden om weer aan tafel te gaan. De gezamenlijke bonden betrokken bij het overleg met Fokker nodigen hierbij al hun leden uit om op één van de volgende vergaderingen te komen.

Gezamenlijke ledenvergaderingen
 • Woensdrecht, 28 november om 14.30 uur in de kantine van Fokker Elmo en Fokker Techniek
 • Hoogeveen, 2 december om 14.30 uur, locatie kantine Fokker Aerostructures
 • Papendrecht, 3 december van 13.30 uur tot 14.30 uur voor de ochtenddienst en van 15.30 uur tot 16.30 uur voor de avonddienst in de kantine Fokker Aerostructures
 • Schiphol-Oost, 4 december om 12.00 uur, in de kantine van Fokker Services, leden werkzaam in Hoofddorp kunnen naar deze locatie komen
 • Helmond, Landing Gear tijdstip 4 december om 15.00 uur

Sociaal plan
Op hoofdlijnen hebben wij het volgende afgesproken voor de werknemers, die als gevolg van de reorganisatie boventallig worden:

 • Een looptijd tot en met 31 december 2022.
 • Geldt voor werknemers die onder de Metaal-cao’s vallen.
 • Een vrijwillige vertrekregeling om mogelijk het aantal gedwongen ontslagen te verminderen.
 • Werknemers die boventallig zijn kunnen, na datum boventalligheid, nog 6 maanden in dienst blijven inclusief de opzegtermijn.
 • Een beëindigingsvergoeding voor werknemers, die met gedwongen ontslag te maken krijgen. Gebaseerd op de huidige transitievergoeding x factor 2. Zonder maximum.
 •  De transitievergoeding is het bruto maandsalaris (inclusief vaste toeslagen en gemiddelde variabele toeslagen) x het aantal gewogen dienstjaren x 2. Gewogen dienstjaren: de eerste 10 dienstjaren tellen voor 0,33 en de overige voor 0,5. We hebben afgesproken dat voor werknemers van 50 jaar en ouder alle dienstjaren vanaf 50 jaar voor 1 tellen. Ook als iemand minder dan 10 dienstjaren zou hebben.
 • Een individueel budget voor outplacement van 2500 euro en een budget voor opleiding van 3000 euro. Maak je hier geen gebruik van, dan vervalt dit budget.
 • Een vrij te besteden budget van bruto 4000 euro. Komt bij de beëindigingsvergoeding.
 • Aan werknemers die recht hebben op een voorwaardelijk VEP Surplus-pensioen en met gedwongen ontslag te maken krijgen, wordt 100% van de contante waarde uitgekeerd bij de eindafrekening.

Bijeenkomsten
Een meer uitgebreide toelichting zullen we tijdens de bijeenkomsten geven.

Stemmen. Lid worden!
De volledige tekst van het sociaal plan wordt nu uitgeschreven. Zodra we dit hebben, zenden wij dit toe en zullen wij je vragen om je stem uit te brengen. Alleen leden stemmen over dit plan. Ben je nog geen lid en je wil meestemmen, word dan lid. Ga naar www.cnvvakmensen.nl/lidworden of www.fnv.nl 

Juridisch advies en hulp
Leden die boventallig zijn kunnen bij ons terecht voor juridisch advies. Dit kan het tijdig laten controleren van de vaststellingsovereenkomst zijn. En ook advies of verweer tegen het ontslag een begaanbare weg is en zo ja, juridische ondersteuning daarbij. Meer informatie volgt.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie,
Jan Meeder, bestuurder FNV Metaal
Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen.nl