Terugkoppeling gesprek met directie Bribus Keukens

Op 27 februari heb ik als CNV Vakmensen bestuurder samen met FNV-collega, Fedde Boonstra, gesproken met directie en DB van de OR. Hoewel het al weer enige tijd geleden is, toch nog een korte terugkoppeling omdat we denken dat dit nuttig is.

Aanleiding was de evaluatie van overwerk chauffeurs en de daarover gemaakte afspraak voor een compensatieregeling. Het nadeel voor de chauffeurs bleek mee te vallen. Het overwerk loopt wel iets terug, chauffeurs willen ook wel overwerken voor hun inkomen en er zijn geen nieuwe te vinden omdat ze elders meer kunnen verdienen door meer overuren te maken. Er wordt door jullie directie nog steeds nagedacht over de beste manier om logistiek en transport zo efficiënt mogelijk te regelen, bij voorkeur met eigen chauffeurs. Binnen Nobia is dat uitzonderlijk want vrijwel alle fabrieken hebben het transport uitbesteed naar transportmaatschappijen.

Natuurlijk hebben we als vakbonden de gelegenheid ook gebruikt om over de stand van zaken en ontwikkelingen te praten. Besproken is dat bij de eerstvolgende wijzigingsronde van de personeelsgids het eenzijdige wijzigingsbeding wordt geschrapt zoals dat eerder ook was afgesproken. Veranderingen in de personeelsgids kunnen dus alleen met instemming van de ondernemingsraad tot stand komen.

Omdat het gesprek al weer enige tijd terug plaatsvond, is er intussen wel een nieuwe situatie aan het ontstaan in de meubelindustrie. Net als andere bedrijfstakken heeft ook de meubelindustrie langzamerhand last van de coronacrisis. Het verschilt nog sterk per bedrijf. Blijf de ontwikkelingen volgen via onze website www.cnvvakmensen.nl en laat het weten als er bij Bribus ingrijpende maatregelen worden genomen via g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Ook begrijpen we dat de bijzondere situatie rondom de bestrijding van het coronavirus veel onzekerheid met zich meebrengt. Gelukkig lijkt het erop dat de overheid snel doeltreffende maatregelen heeft genomen. Dat kun je zelf terug vinden op de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl Wat ook een nuttige website is rondom gezondheid is: www.thuisarts.nl

Ik wens jullie met elkaar een periode met grote solidariteit, kijk goed om naar elkaar, heb er begrip voor als mensen zich ziek melden en neem de juiste voorzorgmaatregelen.

Veel sterkte komende tijd.

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen Regio 8
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl