Teleurstelling overheerst na onderhandelingen cao Bouw en Infra

Op woensdag 28 april heeft de zesde onderhandelingsronde plaatsgevonden over jouw nieuwe cao. Eerder maakte CNV Vakmensen melding van een heftige 'broedfase' en niet gelegde eieren. Tijdens deze zesde ronde zijn de eieren gelegd maar grotendeels meteen gebroken. Ze zijn vrijwel onbruikbaar geworden. Ons ongenoegen is groot en de teleurstelling overheerst. De uitdagingen zijn groot om tot een nieuwe cao te komen.
Alle voorstellen
Met het doel de stand van zaken scherp te krijgen zijn we langs alle cao voorstellen gegaan en zijn (nieuwe of aangepaste) voorstellen gedaan met het doel nader tot elkaar te komen. Tot onze ergernis en teleurstelling hebben werkgevers veelal oude standpunten herhaald en nauwelijks bereidheid getoond naar onze oplossingsrichtingen te luisteren.

Tijdspaarfonds
Werkgevers stellen voor het Tijdspaarfonds met ingang van 1 januari 2023 op te heffen. Het huidige onafhankelijke onderzoek over de tevredenheid en wenselijkheid van het fonds dat nu plaatsvindt hoeft niet te worden afgewacht. Enkel en alleen wanneer er extreem andere uitkomsten zijn overwegen werkgevers van dit standpunt af te wijken. Voor CNV Vakmensen is afschaffen van het Tijdspaarfonds geen optie en wordt de uitkomst van het onderzoek afgewacht.

Uitzendkrachten
CNV Vakmensen voelt zich verantwoordelijk voor uitzendkrachten in de bouw en wil daarom een aantal arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen, werkgevers zijn van mening dat die verantwoordelijkheid op een andere cao-tafel ligt en vinden afspraken niet nodig.

Loondoorbetaling bij ziekte
Niet het eerste jaar 100% doorbetaling bij ziekte maar slechts de eerste 6 maanden, na 6 maanden ontvang je 90%. Dat is wat werkgevers willen en dat is naar de mening van CNV Vakmensen ongewenst. Gewoon het hele eerste jaar 100% doorbetaling bij ziekte. Daarnaast wil de bond dat de wachtdagen bij de tweede en derde ziekmelding worden afgeschaft.

Nieuw pensioenstelsel
CNV Vakmensen heeft een alternatief voorstel ingebracht dat er toe moet leiden dat we helderheid hebben over de hoogte van de pensioenpremie tot 1 januari 2026 (moment van invoering nieuw stelsel). Die helderheid en zekerheid stellen werkgevers als randvoorwaarde om uberhaupt tot een cao te komen. In plaats van meedenken vallen werkgevers terug op de wens de premiehoogte voor 2022 en 2023 te 'bevriezen'. Dat gaat leiden tot een aanzienlijk lagere pensioenopbouw en legt de risico's éénzijdig bij de werknemer neerl. Dat is niet wat we verstaan onder samen oplossen van de problemen.

Nieuw functie- en loongebouw
Na een jarenlang proces is er een nieuw functie- en loongebouw ontwikkeld. Over de voorwaarden waaronder invoering kan plaatsvinden raken we het niet eens. Werkgevers gaan uit van budget neutrale invoering (zonder kosten) en dat is wat CNV Vakmensen betreft niet haalbaar en realistisch.

Overige onderwerpen
Ook over onderwerpen als bijvoorbeeld thuiswerkvergoeding, zwaarwerkregeling en overuren voor UTA-medewerkers, reisuren verhoging en doorbetaling van de schooldag zijn partijen het nog niet eens geworden.

Vervolg proces onderhandelingen
Verlof is geschrapt, op woensdag 5 en donderdag 6 mei worden de cao-onderhandelingen voortgezet. De uitdagingen zijn groot.

Wat vind jij hiervan?
De onderhandlingen doen we voor jouw cao. Daarom horen wij graag wat jij van de houding van werkgever vindt en ook over hoe CNV Vakmensen zich op moet opstellen volgens jou. Laat ons dat weten op www.jeachterban.nl/bouw. Daar kun je ook alle stappen van de onderhandelingen volgen.

Met vriendelijke groet,

Gijs Lokhorst
onderhandelaar cao Bouw en Infra
E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M: 06-51202970