Tekst nieuwe cao Woondiensten online!

Al eerder konden we je laten weten dat de nieuwe cao een feit was. Inmiddels is ook de complete tekst van de nieuwe cao beschikbaar.

Download de nieuwe cao Woondiensten >

De cao heeft een looptijd van 2 jaar en is, met terugwerkende kracht, ingegaan op 1 januari 2019.

Wil je meer weten over de nieuwe cao?  
Bezoek onze website en ons online platform Je Achterban Woondiensten. Je vindt daar achtergrondinformatie, blogs, meningen en reacties van je collega’s. Je kunt zelf uiteraard ook een vraag stellen of je mening geven. 

Mede namens Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie en Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins
bestuurder CN Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl