Al het nieuws

Steun de petitie verhuurmakelaars

De voorgenomen reorganisatie bij Lefier zorgt voor de nodige onrust onder met name de betrokken verhuurmakelaars. Verontwaardiging, boosheid, emotie en onbegrip zijn de zaken waar wij als vakbonden mee geconfronteerd worden in onze overleggen met de verhuurmakelaars.

Wij begrijpen de gemoedstoestand van betrokken werknemers volkomen, maar hebben ook de taak om inhoudelijk te kijken naar wat de plannen zijn. Als vakbonden zijn we er echter niet van overtuigd om op voorgestelde ingrijpende wijze te moeten reorganiseren. Wij zien natuurlijk ook de (digitale) ontwikkelingen in corporaties zoals overigens in de hele samenleving. Het is echter zaak daar op een verantwoorde wijze en met oog voor de betrokken werknemers mee om te gaan.

De consequenties van het direct schrappen van 30 arbeidsplaatsen is niet te overzien. Het werk van 30 vervallen arbeidsplaatsen binnen de organisatie moet immers opgevangen en uitgevoerd worden. Je mag zelf de conclusie trekken of dat gevolgen gaat hebben voor de werkdruk binnen de hele organisatie. Wij kennen de voorbeelden waar te rigoureus ingrijpen heeft geleid tot enorme achterstanden en leegstand.

Inmiddels hebben verontwaardiging, boosheid, onbegrip, etc. plaats gemaakt voor verzet tegen de voorgenomen reorganisatie. De verhuurmakelaars hebben een petitie opgesteld en zullen de collega’s vragen deze te steunen. Als gezamenlijke bonden roepen we onze leden op de petitie te ondersteunen. Niet alleen voor de makelaars, maar ook in het belang van jezelf en Lefier.

STEUN DE PETITIE samen sterk!

Voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief, neem gerust contact op met mij.

Marit Wagenmakers
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 85
E: m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl