Stemming over principeakkoord cao Betonpompen

Op dinsdag 6 november hebben cao-partijen (Branchevereniging Betonpompbedrijven, CNV Vakmensen en FNV) een principeakkoord bereikt voor de cao Betonpompbedrijven die loopt van 1 september 2019 t/m 31 december 2020.

                                                   KLIK HIER OM TE STEMMEN
In de bijlage vind je het onderhandelingsresultaat. Je kunt tot uiterlijk 6 januari 2020 jouw stem uitbrengen over het principeakkoord. Ontvang je deze nieuwsbrief per post dan heb je ook de mogelijkheid om digitaal te stemmen, ga hiervoor naar https://www.cnvvakmensen.nl/caos/steen-en-glas/cao-betonpompen Hierin staat de link naar de stemming.

Het onderhandelen heeft wat langer geduurd, dit ook mede ingegeven door de onduidelijkheden die in de sector ontstonden rondom de PFAS- en stikstofcrisis. Daarnaast moesten er ook ten aanzien van pensioen en het pensioenakkoord de nodige noten worden gekraakt. Na het formele overleg van 9 november hebben wij informeel en via de e-mail de laatste puntjes van het cao kunnen zetten. Dit heeft geleid op 18 december tot een principeakkoord. Het woord is aan de leden om hun oordeel te geven over het bereikte resultaat.

Principeakkoord cao Betonpompen

  • De salarisschalen worden met ingang van 1 januari 2020 met 2% verhoogd en met ingang van 1 juli 2020 met 1,75%.
  • De maandelijkse vergoeding voor gebruik van eigen vervoer ten behoeve van het woon-/werkverkeer wordt per categorie met 5 euro verhoogd.
  • Cao-partijen willen werkgevers en werknemers laten nadenken over duurzame inzetbaarheid en indien nodig stimuleren om actie te ondernemen.
    Met ingang van 1 januari 2020 wordt de premie schadevrij werken omgezet in een jaarlijkse Duurzame Inzetbaarheids-voucher (DI-voucher), ter hoogte van € 350 per jaar, voor alle werknemers in de betonpompenbranche. Werknemers kunnen deze voucher benutten om duurzaam inzetbaar te blijven.
    Vanaf de leeftijd van 55 jaar mogen deze vouchers ook worden omgezet in tijd en worden aangewend om verlof te sparen of om eerder te kunnen stoppen met werken (zwaar werk regeling pensioenakkoord) dan wel om minder te kunnen werken (lees voor meer informatie ook het bijgevoegde onderhandelingsresultaat).
  • Cao-partijen hebben ook een aantal protocol afspraken gemaakt. Vanuit het pensioenakkoord kunnen cao-partijen afspraken maken om het mogelijk te maken voor werknemers om eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken, op basis van de zogenaamde zwaarwerkregeling. Vanuit het pensioenakkoord is het mogelijkheid om meer verlof te gaan sparen. Met de werkgevers gaan we de mogelijkheden verkennen om extra verlof te sparen en deze in te zetten voor de zwaarwerkregeling. Daarnaast zal eind 2020 de premie voor de 55-regeling (aanvullend pensioen) vervallen. Ook deze premie willen we graag inzetten voor de zwaarwerkregeling.

Laat mij weten wat je ervan vindt en breng je stem uit. Tot slot wens ik iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar toe.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads