Stemming Jaarmodel Van Werven 2020/2021

Hierbij ontvang je het Jaarmodel Van Werven 2020/2021 aan. Inhoudelijk is deze niet veel anders dan het vorige Jaarmodel, zij het dat je werkgever het verzoek had om artikel 13 op te nemen in dit Jaarmodel in verband met de gevolgen van de coronacrisis.

Hierdoor kan Van Werven de komende maanden ook nog gebruiken om verlofdagen in te zetten, het gaat dan over loonperiode 4 tot en met 7. Verder is er aan het einde van de tekst nog een Addendum toegevoegd waarin afspraken omtrent het Jaarmodel e.d. nog helder zijn verwoord. We vragen je hierover te stemmen. Klik hier om meteen digitaal je stem uit te brengen. Dit kan tot uiterlijk 1 mei 2020. Krijg je deze nieuwsbrief per post dan kun je met dit adres op internet stemmen: https://q.crowdtech.com/dHl2eXrQyESjKidfeT2p_A

Vanuit het Protocol samen veilig doorwerken (zie bijlage), dat door vakbonden en werkgeversorganisatie in de bouw- techniek- en installatiesector en de overheid gezamenlijk is vastgesteld, zijn afspraken gemaakt hoe in deze coronatijd je op een verantwoorde manier aan het werk kunt in de o.a. de bouw en infra sector. Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/
documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken/
Protocol+Samen+veilig+doorwerken-V+17042020.pdf
In dit protocol zijn er ook afspraken gemaakt omtrent het vervoer van en naar het werk. In het (telefonisch) overleg met Van Werven is ons niet helemaal helder geworden hoe het vervoer en de mogelijke vergoeding die daar dan bij hoort in elkaar zit.
In het protocol samen veilig doorwerken is over vervoer het volgende opgenomen:

- Reis zoveel mogelijk alleen, bijvoorbeeld met eigen vervoer;
- Stel vast of er echt noodzaak is om samen te reizen;
- Alleen samen reizen als apart vervoer niet geregeld kan worden. Reis je met meer dan 2 personen, dan dien je 1,5 meter afstand te houden.

Om inzicht te krijgen in hoeveel mensen nu gebruik maken van hun eigen auto en ook de reden waarom daar nu gebruik van gemaakt wordt, vragen we je daarom ook in de digitale stemming om dit aan te geven. Ook als je gebruik maakt van de vervoersmogelijkheden van de werkgever vernemen we graag de reden waarom.

OR-verkiezingen
Voor de volledigheid wil ik er nog op wijzen dat je je kandidaat kunt stellen voor de verkiezingen van de ondernemingsraad bij Van Werven. Door de coronacrisis blijkt maar weer dat de OR een belangrijke rol speelt om de belangen van werknemers en het bedrijf scherp voor ogen te houden. In eerste instantie gaat dat over de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zelf. Daarnaast kan natuurlijk de invloed van de coronacrisis dermate groot zijn dat dit ook bedrijven of onderdelen van bedrijven raakt. Van belang is dat de OR dan ook een goede vertegenwoordiging heeft. Heb je vragen over het or-werk dan kun je altijd een collega or-lid vragen en natuurlijk mag je ook met mij contact opnemen.

Willem Timmer, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 29 57 / E w.timmer@cnvvakmensen.nl


Downloads