Stem over het cao-resultaat Ardagh Glass Benelux

Op 30 maart zijn we na intensief en moeizaam overleg tot een cao-resultaat Ardagh Glass Benelux gekomen. Graag nodigen wij je uit om ons te laten weten wat je ervan vindt door het uitbrengen van je stem.

Zoals eerder aangegeven zouden we ons dit keer focussen op Looptijd en Loonparagraaf en de zaken die normaliter elk jaar gecontinueerd worden. Na 3 onderhandelingsrondes zijn we erin geslaagd om een cao-resultaat te boeken. In onderhandelingen is dit het maximaal haalbare.

De inhoud van het resultaat
- Looptijd: de looptijd van de nieuwe Cao Ardagh Glass Benelux bedraagt 16 maanden:
  van 1 december 2020 tot 1 april 2022.
- Lonen: gedurende de looptijd van de cao worden de salarissen structureel verhoogd
   met 3,5%, volgens de volgende fasering:
  1,5% per 1 januari 2021;
  0,5% per 1 juli 2021; en
  1,5% per 1 januari 2022.
- Duurzame inzetbaarheid, uitwerking pensioenakkoord: tijdens de looptijd van de cao
  nemen we de uitwerking van het pensioenakkoord (RVU-regeling) ter hand, waarbij alle
  medewerkers van Ardagh Glass Benelux onder af te spreken condities eerder dan hun
  AOW-gerechtigde leeftijd   kunnen stoppen met werken, met een bijdrage van de
  werkgever ter hoogte van de AOW-uitkering. Deze (tijdelijke) regeling eindigt uiterlijk
  op 31 december 2025.
- Kopen en verkopen dagen: in de vorige cao is een pilot voor het kopen en verkopen
   van dagen overeengekomen (cao Ardagh Glass Benelux, 1 december 2019 -
   1 december2020, bijlage 4, punt 6). Deze pilot wordt gedurende de looptijd van deze
   cao voortgezet. 
- Aanvullende afspraken: de volgende regelingen worden gedurende de looptijd van de cao
  ongewijzigd voortgezet:
  . Ardagh blijft de gedifferentieerde WGA/WHK premie betalen.
  . De regeling vakbondscontributie wordt gecontinueerd.
  . De regeling aangaande werkgeversbijdrage voor vakorganisaties wordt gecontinueerd.
- Helaas is het niet gelukt om de €200 OPK budget te continueren.

Stem uiterlijk 14 april 2021
Het woord is nu aan de leden. Je wordt uitgenodigd om uiterlijk 14 april 2021 je stem uit te brengen over het cao resultaat. Klik hier om meteen digitaal jouw stem uit te brengen. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je mij per e-mail laten weten hoe je hierover stemt: vóór/tegen/onthouding van stemming. Je kan jouw stem met eventuele opmerkingen in dat geval rechtstreeks aan mij, Gerard van Cuijk, e-mailen (inclusief jouw naam, postcode en plaats): g.vancuijk@cvnvvakmensen.nl 

Mede namens Jacco Nieuwenhuizen, cao-delegatielid,
Gerard van Cuijk, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2013 4089
g.vancuijk@cnvvakmensen.nl