Al het nieuws

Stem nu over onderhandelingsresultaat cao Meubel!

Op donderdag 25 november hebben wij met de werkgevers in de meubelindustrie en interieurbouw (CBM) een onderhandelingsresultaat bereikt. Het gaat om een nieuwe cao Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven (cao Meubel) van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024. Het resultaat van de onderhandelingen leggen wij nu – met een positief stemadvies – voor aan de leden ter beoordelingen en ter stemming. Je kunt vanaf nu stemmen.


Onderhandelingsresultaat

Over de eerste onderhandelingsronde heb ik je bijgepraat met mijn nieuwsbrief van 9 november. Ik constateerde toen een redelijk verschil van inzet. Het aanbod van de CBM bleef behoorlijk achter bij onze vraag. Ik eindigde de nieuwsbrief met dat wat ons betreft het aanbod wel een paar tandjes hoger mocht. Díe tandjes zijn nu ook hoger gezet. Er ligt nu zelfs een onderhandelingsresultaat dat er op hoofdlijnen uitziet, als volgt:

  • Looptijd van 24 maanden, van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024;
  • Per 1 januari 2022 is sprake van een nieuw loongebouw met loonschalen A tot en met G én met meer doorgroeiperspectief;
  • De verplichting van de werkgever om een sper drie jaar een periodiek medisch onderzoek (PMO) aan te bieden, inclusief fysiek onderzoek;
  • De rechten van uitzendkrachten worden uitbereid naar het recht op roostervrije tijd en verlof en daarmee gelijkgeschakeld aan de werknemer;
  • De pensioenpremie wordt per 1 januari 2022 verhoogd met 1,1% van het pensioengevend salaris en op de gebruikelijke wijze (50/50) verdeeld tussen werkgever en werknemer;
  • De schaalsalarissen en feitelijk betaalde salarissen worden verhoogd met 3% per 1 februari 2022 en nog eens met 3,25% per 1 januari 2023.

Het nieuwe loongebouw dat per 1 januari 2022 gaat gelden, betekent dat werknemers worden over geschaald van het oude (beperkte) naar het nieuwe loongebouw. De werknemer blijft weliswaar in dezelfde loonschaal, maar ontvangt dan het dichtstbijzijnde hogere salaris. Het salaris van de werknemer blijft in ieder geval minimaal gelijk. In veruit de meeste gevallen gaat de werknemer er al per 1 januari 2022 op salaris vooruit.

Bijgaand tref je de complete tekst aan van het onderhandelingsresultaat.

Stemmen

De cao commissie is positief over het bereikte onderhandelingsresultaat. Een resultaat dat is bereikt in twee onderhandelingsronden, vóór het aflopen van de huidige cao én met groeiperspectief.  Het resultaat leggen we nu ook aan jou ter beoordeling en ter stemming voor met een positief stemadvies. Wij vragen je uiterlijk vrijdag 10 december 2021 te stemmen. Als een meerderheid van de leden voor heef gestemd, is er wat ons betreft van een (definitief) akkoord.

Je kunt hier je stem uitbrengen

Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je stemmen door naar www.cnvvakmensen.nl/meubel te gaan.  Wij zien jouw stem graag en met belangstelling tegemoet.

Emiel Peper (bestuurder)
E aem.peper@cnvvakmensen.nl / M (06) 2343 2081

Downloads