Start cao onderhandelingen 'in de wacht'

De onderhandelingen voor de nieuwe cao Bouw en Infra zijn maandag 18 januari 2021 niet van start gegaan. Ook op de geplande onderhandelingsronde van maandag 1 februari 2021 gaan de besprekingen niet van start. De huidige corona maatregelen maken het op dit moment nog niet mogelijk de besprekingen te starten. Alle voorbereidingen zijn er op gericht de onderhandelingen te starten op donderdag 18 februari 2021.
Teleurstellend
Teleurstellend en vervelend zijn de passende woorden dat de onderhandelingen niet van start zijn gegaan. In deze tijden verlopen de zaken helaas niet zoals je vooraf met elkaar hebt voorzien en gepland. Dit noodzaakt ons even een pas op de plaats te maken als het gaat om de start van de onderhandelingen.
De voorbereidingen binnen CNV Vakmensen zijn inmiddels afgerond. De cao commissie Bouw en Infra (werkende leden onder de cao) heeft alle bijdragen van leden besproken en deze zijn verwerkt in de cao voorstellen. Deze gaan we op 18 februari aan de werkgevers overhandigen en uiteraard meteen met jou delen.

Grote lijnen
Zonder nu in detail op de inhoud van de voorstellen in te gaan (werkgevers vooraf niet wijzer maken dan nodig) is helder dat een serieuze looneis onderdeel uitmaakt van het voorstellenpakket. Ook gaan we voorstellen de 'zwaarwerkregeling' voor UTA-werknemers in te voeren. Het is onacceptabel dat bouwplaats medewerkers wel een dergelijke regeling kennen en UTA-werknemers niet. Overeenkomstig de lijn van CNV Vakmensen de achterliggende jaren blijven we aandacht vragen voor ontwikkeling van werknemers en hun positie op de arbeidsmarkt.

Informatievoorziening
Na elke onderhandelingsronde informeer ik jullie via een (digitale) nieuwsbrief en een Blog op Je Achterban over de voortgang van de onderhandelingen. Schroom niet om mee te denken en te reageren, het is een proces dat we samen moeten doorlopen om tot het optimale resultaat te komen.

Je Achterban
Het hele cao proces kun je van het begin tot het eind volgen op onze community:  www.jeachterban.nl. Als je nu kijkt zie je nog even de cao-tijdlijn van het laatste cao-traject. Vanaf volgende week staat daar een kraakverse cao-tijdlijn. Je kunt daar alle stappen volgen, reageren, vragen stellen en met elkaar in discussi. Je helpt mij er ook mee om tijdens de onderhandelingen te weten hoe jullie over de verschillende zaken denken. Dus doen!!

Cao-Commissie
Een delegatie leden van CNV Vakmensen, werkzaam onder de cao Bouw & Infra, bepaalt namens alle leden wat de inzet is van CNV Vakmensen maar oordelen ook over het uiteindelijke resultaat voor de rest van de leden erover gaat stemmen. Deze leden maken deel uit van de zogeheten cao-commissie. Meepraten en meebeslissen? Meld je aan voor deze cao commissie!! Metselaar? Voeger? Uitvoerder? Calculator of straatmaker, ik heb iedereen nodig om de juiste keuzes te maken. Meer info nodig? Mail of bel mij en ik neem contact met je op.

Zwaarwerkregeling
Met ingang van 1 januari 2021 is er een nieuwe zwaarwerkregeling voor bouwplaatsmedewerkers. Op basis hiervan kan een medewerker onder voorwaarden drie jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken. Denk je er voor in aanmerking te komen? Wil je graag gebruik maken van de regeling? Laat je adviseren en ondersteunen.
Voor meer informatie: www.zwaarwerkregeling.nl  of www.cnvbouwconsulenten.nl

Coronacrisis
Het is van het allergrootste belang dat we tijdens deze coronacrisis op een veilige manier doorwerken. Heb je er vragen over? Ook wanneer er nieuwe maatregelen door het Kabinet zijn genomen? Op onze corona website kun je alle informatie terugvinden: www.helpdeskcorona-bt.nl

Met vriendelijke groet,

Gijs Lokhorst
onderhandelaar cao Bouw en Infra CNV Vakmensen
E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M: 0651202970