Start cao-onderhandelingen Baksteen

De onderhandelingen voor de cao Baksteen zijn op 28 maart van start gegaan. Zoals gebruikelijk op de eerste onderhandelingsdag vindt er informatie-uitwisseling plaats over de stand van zaken en ontwikkelingen in de sector plaats.

Zo gaven de werkgevers aan dat de sector voor grote uitdagingen staat, onder andere klimaatakkoord, brexit, die achtergrond speelt een rol bij de komende cao-onderhandelingen.

Partijen hebben vervolgens de voorstellen die zijn ingediend verder verduidelijkt en is een eerste aanzet gegeven voor onderhandelingen.

Vakbonden stellen dat de werknemers jaren genoegen hebben moeten nemen met een gematigde uitkomst van cao-onderhandelingen met als reden de concurrentiepositie van bedrijven te ondersteunen. Nu het over de volle breedte goed gaat in Nederland mogen de werknemers daar wat van terugzien.

Inzet van de bonden is een 1 jarige cao en een cao-verhoging van 5%. Tevens zijn er ook voorstellen gedaan om het werken tot AOW-gerechtigde leeftijd beter te faciliteren. Hiervoor hebben we concreet voorgesteld, 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw op vrijwillige basis. Voor financiering hiervan kan gebruik worden gemaakt van zaken als leeftijdsdagen en dergelijke.

Tevens hebben we voorgesteld om de reiskosten op te hogen naar 0,19 ct/km.

Voor het complete verhaal verwijzen we naar de brieven die naar de leden gestuurd zijn.

Werkgevers hebben een eerste aanzet voor onderhandelingen gegeven. ze stellen een looptijd voor van 16 maanden. Een loonvoorstel van 2,5% en de toelichting dat een zij eerst een berekening willen maken van onze reiskosten inzet, alvorens zij op dit punt verder in willen gaan.

Verder hebben ze ook voorstellen gedaan om de leeftijdsafhankelijke afspraken zoals consigantiedienst, 85% dagen, opbouw vakantiedagen, te laten meestijgen met de AOW-gerechtigde leeftijd. Concreet betekent dit met één jaar doorschuiven.

Ook is voorgesteld om de periode van tijdelijke contracten te verlengen van 1 naar 2 jaar.

Verder zijn er ook zaken, tekstuele wijzigingen die verband houden met nieuwe en of gewijzigde wetgeving en ook cao-bepalingen.

De onderhandelingen verlopen in een constructieve sfeer. Zoals eerder vermeld is het een eerste aftastende ronde. Op 15 april is een tweede ronde gepland. Wij hopen dan meer voortgang te kunnen geven.

Willem Timmer
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.n