Stand van zaken onderhandelingsresultaat Fuwa DRBG

Op 7 februari hebben wij jullie geïnformeerd over de uitkomst van de stemming met betrekking tot het onderhandelingsresultaat functiewaardering (FUWA).

Wij hebben werkgever op de hoogte gesteld van de uitkomst. De directie heeft ons uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst om te weten wat de redenen zijn voor de afwijzing. De bijeenkomst heeft op 12 februari plaatsgevonden. 

Zonder namen of aantallen te noemen hebben wij de bezwaren zoals door de leden op hun formulier is verwoord, aan de werkgever meegedeeld. Ook de reacties aan de OR zijn in deze bespreking meegenomen. Werkgever heeft aangegeven zelf eerst te gaan onderzoeken wat er speelt om ons vervolgens op de hoogte te stellen van het verdere verloop.

Wanneer er weer ontwikkelingen zijn, houden we jullie weer verder op de hoogte. Hebben jullie nog vragen of opmerkingen, dan hoor ik dit graag.

Willem Timmer,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 202 957
E w.timmer@cnvvakmensen.nl