Stand van zaken cao Afbouw

Afgelopen week heeft CNV Vakmensen weer onderhandeld voor jouw cao. Het is al de vierde keer dat er onderhandeld is. Omdat de onderhandelingen in goede harmonie gaan en er ruimte is in alle agenda’s proberen partijen de vaart er in te houden.

Dit houdt in dat wij de komende week al weer met elkaar om tafel gaan. Hopelijk maken wij dan de stappen die nodig zijn om tot een goede cao voor jou te komen.

Belangrijkste punten
Voor CNV Vakmensen is duidelijk dat jij behoefte hebt aan een cao waarin de volgende zaken goed geregeld zijn:

  • Goede loonontwikkeling
  • Regeling voor zwaar werk
  • Duurzame inzetbaarheid, zodat jij 80% kunt werken voor 90% loon en je daarnaast 100% pensioen opbouwt.

Werkgevers zien dit ook in, waardoor het wellicht mogelijk is om op korte termijn tot een cao te komen, waarbij zowel werknemer als werkgever het idee hebben dat dit het maximale is wat er in zet.

Looptijd
Vooraf heeft CNV Vakmensen aangegeven voorkeur te hebben voor een cao met de looptijd van een jaar. Omdat de regeling voor zware beroepen pas in 2021 in mag gaan, heeft CNV Vakmensen gemeld dat een cao voor 2 jaar ook goed is voor de sector. De regeling staat dan, maar start dan in de looptijd van deze cao.

Wat laten wij vallen
Als wij ons toespitsen op de punten die hierboven genoemd zijn, dan parkeren wij de reparatie van de reisuren en het loon bij ziekte. Ondanks dat dit belangrijke punten zijn, is CNV Vakmensen bereid om dit wellicht bij volgende onderhandelingen in te brengen, mits jij hiermee akkoord bent.

Nieuwe datum
Donderdag 23 januari 2020 ontmoeten partijen elkaar weer. Dan hopen wij stappen te kunnen maken.

Wat vind jij
Het is belangrijk dat CNV Vakmensen weet wat jij vindt. Het is jouw vak, jouw cao, jij bent het vakmens in deze sector. Kun jij je vinden in de punten waarop wij ons willen richten? Daarnaast, kun jij je ook vinden in de punten die wij wel willen parkeren? Ik hoor graag vóór donderdag 23 januari van je.

Roel van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 38 44 73
E: r.vandijk@cnvvakmensen.nl