Sociale regeling Woonfriesland

Op 19 december 2019 hebben CNV Vakmensen en FNV gezamenlijk een ledenbijeenkomst gehouden. Op deze bijeenkomst hebben we de situatie uitgelegd en gesproken over de ophef die was ontstaan na het afspreken van een sociale regeling door de or met Woonfriesland.

We gaan hier niet verder in op wat we allemaal besproken hebben die avond. We hebben eerder onze meningen geventileerd via nieuwsbrieven en zijn nog steeds de mening toegedaan dat e.e.a. niet gegaan is zoals we dat graag gezien hadden. We hebben de rol van de directie en or tegen het licht gehouden en hebben onze rol en inzet toegelicht. We zijn van mening dat een sociale regeling met vakbonden afgesproken dient te worden en de regeling die er nu ligt meer bescherming en kwaliteit zou moeten bieden.

Wel hebben op de avond afgesproken dat we in de loop van januari een enquête zouden houden over; “hoe nu verder”. Deze afspraak zijn we tot nu toe niet nagekomen en daarvoor onze excuses. Vanaf januari zijn de werkgebieden bij CNV Vakmensen herverdeeld en is bestuurder Willem Timmer niet meer actief in Friesland. We hebben hierdoor elkaar uit het oog verloren en daarbij is Woonfriesland aan onze aandacht ontsnapt. Tot nu toe is nog niet bekend wie namens CNV Vakmensen de woondiensten in Friesland gaat behartigen, maar inmiddels is Willem bereid gevonden de honneurs tot die tijd waar te nemen.

We gaan dan ook alsnog onze afspraak gestand doen.
Krijg je de nieuwsbrief digitaal dan kom je via deze link Enquete Woonfriesland bij een korte enquête.
Krijg je de nieuwsbrief via de post, dan kun je https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=wkz5j86ucb invullen in de zoekbalk en kom je bij de enquête. Je kunt aangeven wat je van de vakbond verwacht en wat je eventueel zelf kunt doen om in de toekomst niet weer voor onaangename verrassingen te komen staan. We zijn benieuwd naar ieders mening. Geef de link of het adres ook door aan niet georganiseerde collega’s.

Er zijn nog twee zaken die het vermelden waard zijn:
We hebben na de bijeenkomst in december nog een brief van de or ontvangen waarin ze aangeven trots te zijn op het behaalde resultaat wat in hun ogen het hoogst haalbaar was. De or voelt zich verder niet genoodzaakt te reageren op onze brief van 5 december en verwijst naar de jaarlijkse afstemming tussen or en bonden.
Positief daarbij is te benoemen dat de jaarlijkse afstemming op de agenda blijft staan.

Op de bijeenkomst is aangegeven dat de sociale regeling niet dezelfde status heeft als een Sociaal Plan dat is afgesproken met bonden. Dat is correct, maar het neemt niet weg dat de afgesproken regeling met de or wel een formele afspraak is. Mocht de regeling echter in het uiterste geval leiden tot een gerechtelijke procedure, dan zal een rechter minder zwaar tillen aan een regeling die eenzijdig tegen de wens van de werknemers tot stand is gekomen dan aan een Sociaal Plan waarmee leden hebben ingestemd.

Je kunt de enquête invullen tot uiterlijk 20 maart 2020. We zullen daarna zo spoedig mogelijk de uitslag met jullie delen en afstemmen wat al dan niet te doen.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl