Ruime meerderheid stemt in met onderhandelingsresultaat cao Bouw en Infra

89% van de leden van CNV Vakmensen heeft ingestemd met het op dinsdag 11 mei 2021 bereikte cao-onderhandelingsresultaat. 9% van de leden heeft tegen het bereikte resultaat gestemd en 2% heeft zich onthouden van stem.
Proces
Het is een buitengewoon ingewikkeld onderhandelingsproces geweest met een grote verscheidenheid aan belangen. Met name ook aan werkgeverszijde waren de omstandigheden zeer divers (woningbouw, infra) een daaruit voortvloeiend de bereidheid om tot afspraken te komen. Desondanks zijn we tot nieuwe cao afspraken gekomen en de leden van CNV Vakmensen geven aan daarmee tevreden te zijn.

Perfect of optimaal?
Dat zeker ook weer niet. Op bepaalde onderdelen hebben we geen harde afspraken kunnen maken. Met name voor UTA-medewerkers is een aantal nadrukkelijke wensen van CNV Vakmensen zoals bijvoorbeeld over reistijd, maximum werktijd en overuren niet ingewilligd . Over een zwaar werk regeling voor UTA-medewerkers zijn wel afspraken gemaakt.
Tijdens de onderhandelingen hebben we aan werkgeverszijde wel een toenemende interesse geproefd over de inhoud en aachtergronden van onze inzet. Daar gaan we de komende periode zeker over doorpraten. De inzet en betrokkenheid van UTA-medewerkers is daarbij zeer gewenst.

Binnen de stemprocedure hebben leden ook de talrijke opmerkingen, kanttekeningen en suggesties geplaatst over tal van onderwerpen. Daar gaan we de komende weken en maanden zorgvuldig en intensief naar kijken. Uiteraard komen we daar bij jullie op terug.

Oproep
Binnen CNV Vakmensen gaan we starten met een (tijdelijke) 'denktank UTA Vakmensen' om samen de aanpak en strategie voor de komende periode te bepalen. Om welke onderwerpen gaat het, wat zijn de argumenten en feiten, wat willen we exact en wanneer, wat zijn onze speerpunten en prioriteiten enz. enz.

Ben jij UTA-medewerker en wil je met ons meedenken, meepraten en meebeslissen? Laat nu van je horen en meld je aan voor deze 'denktank UTA-medewerkers' en stuur me een e-mail. Wees niet bang voor fysieke vergaderingen of tijdverslindende activiteiten, het is veel digitaal en effectief.

Hoe nu verder?
Het wachten is nu op de formele instemming van de overige betrokken partijen aan de cao-tafel. Indien iedereen heeft ingestemd is er sprake van een formeel resultaat en gaan we definitieve cao-teksten opstellen. Deze worden zo snel mogelijk voorgelegd aan de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid met het verzoek tot Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). Indien de Minister een AVV heeft afgegegeven is de cao van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de sector bouw en infra, of ze nu wel of niet zijn georganiseerd. Daarmee voorkomen we dat er een concurrentiestrijd ontstaat via arbeidsvoorwaarden.

Informatie en reageren?
Alle informatie, afspraken, nieuwsbrieven en reacties kun je terugvinden op www.jeachterban.nl/bouw  Ook nu kun je daar reageren!


Toekomst

Ga nu niet achterover leunen en wachten tot de volgende cao onderhandelingen beginnen. Kom met je ideeën en meningen over onderwerpen die je belangrijk vind. Denk en praat mee! Je bent ook nog steed welkom om zitting te nemen in de cao commissie Bouw en Infra van CNV Vakmensen (werkende leden onder de cao).

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het uitbrengen van hun stem en voor de betrokkenheid tijdens het gehele proces. Dit is voor mij, voor het proces en de uitkomst van groot belang.

Met vriendelijke groet,

Gijs Lokhorst
onderhandelaar cao Bouw en Infra
E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M: 06-51202970