Al het nieuws

Roosters Fermacell

Afgelopen week heeft CNV Vakmensen alle leden geraadpleegd die te maken krijgen met het L1 overleg. De leden hebben een duidelijk voorkeur voor een roostervariant.

L1 overleg
Bij Fermacell zal een structurele vorm van ploegoverdracht ingevoerd worden. Hierdoor zal het rooster veranderen en zal de dagelijkse arbeidstijd in de ploegen van 8 uur naar 8,25 uur gaan.
Verschillende roostervarianten
De directie heeft een twee tal roostervarianten voorgelegd om tijdelijk mee te werken. Ten eerste variant 1: Sa. Night unscheduled, Sa. afternoon 8 hours, 2 hours HMOS Ten tweede variant 2: Sa. Night every 8 weeks unscheduled (average 4,125 working hours per 4 weeks)
Na discussie in alle vier de ploegen is de conclusie dat de grote meerderheid van de medewerkers voor variant 2 is. Echter men geeft wel aan dat het laatste kwartier beter beloond dient te worden dan de overige tijd. Dit ter compensatie van het oprekken van de dagelijkse werktijd.
Reactie directie
CNV Vakmensen heeft aan de directie voorgesteld om het kwartier extra te belonen. De directie heeft dit voorstel afgewezen. De directie heeft aangegeven eerst zelf een toelichting te willen geven. Hierna zal CNV Vakmensen weer met de directie overleggen.

Als je vragen of opmerkingen hebt, bel of mail mij dan.

Agostino Di Giacomo Russo
Bestuurder CNV Vakmensen
T 06 478 26 875
E a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nl