Reorganisatie, WAU, regelingen

De afgelopen weken hebben wij overleg gehad met jullie directie over een aantal onderwerpen.

Reorganisatie GKN Aerospace wereldwijd
De directie heeft aangekondigd dat er de komende jaren een reorganisatie bij GKN Aerospace gaat plaatsvinden. Dat zal ook gevolgen hebben voor de organisatie in de Nederlandse bedrijven. De directie geeft aan dat dit wereldwijd 1000 banen gaat kosten. Ook in Nederland zal dit voor het personeel gevolgen hebben. We hebben nog geen informatie over de precieze impact van de reorganisatie. De COR heeft meerdere adviesaanvragen ontvangen en zal het nut, noodzaak en onderbouwing van deze reorganisatie beoordelen alvorens zij een advies zal geven. Als bonden bestuderen wij ook de nut en noodzaak van de komende veranderingen. Er moet een goed en eerlijk sociaal plan komen om eventuele gevolgen voor het personeel op te vangen, het gaat niet om het verhelpen van rode cijfers maar om het verhogen van de winst. De bonden onderhandelen over dit sociaal plan en uiteraard volgt hier meer informatie over. We zullen met de kaderleden onze inzet bepalen en het uiteindelijke resultaat aan jullie voorleggen. Met de COR hebben wij een afstemming op woensdag 16 oktober. Daarna komt er een vervolgoverleg met jullie directie over de verdere plannen. In de week van 28 oktober volgen er ledenvergaderingen. Nadere informatie en een uitnodiging voor deze bijeenkomsten volgt na 16 oktober.

Personeelsregelingen
De afgelopen maanden hebben we een paar keer overleg gehad met jullie directie over een nieuwe winstafhankelijke uitkering, een nieuwe buitenlandregeling en gesproken over veranderingen in het beoordelingssysteem.

Winstafhankelijke Uitkering (WAU)
Dit jaar kon op grond van gebudgetteerde resultaat over 2018 van GKN Fokker Technology, dat zijn alle bedrijven in Nederland aangevuld met Fokker Elmo Turkije, China en India, de maximale uitkering van 5% worden uitgekeerd. Een gedeelte is in april uitbetaald en in december volgt nog een gedeelte. We hebben onderhandeld over een nieuwe winstafhankelijke uitkering en hierover een resultaat bereikt. Op hoofdlijnen zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Duur regeling twee jaar, het gaat over 2019 en 2020;
 • Bij 95% van het gebudgetteerde resultaat is de uitkering 0%, bij 100% is de uitkering 3% en bij 110% of meer van het budget wordt de maximale uitkering bereikt van 6%;
 • De uitkering wordt niet afgerond naar beneden, maar zal tot twee cijfers achter de komma worden berekend;
 • De uitkering zal gaan over 12,96 x het maandsalaris van de maand december en wordt betaald in twee delen, een gedeelte in april en een gedeelte in december waarbij bekeken wordt of een gedeelte netto kan worden uitbetaald vanuit de werkkostenregeling.

Het resultaat wordt verder uitgewerkt en de uitgewerkte regeling ontvangen jullie nog. Eind oktober organiseren we ledenvergaderingen waarbij jullie na uitleg kunnen stemmen over de regeling.

Buitenlandregeling
Ook hier hebben we lang over onderhandeld. Er ligt een resultaat waar we tevreden over kunnen zijn:

 • De daggeldvergoeding is weer terug en is gebaseerd op de vergoeding zoals die ook geldt voor ambtenaren;
 • Een buitenlandtoeslag van 10% van het dagloon na 3 dagen in het buitenland te hebben gezeten, met een minimale vergoeding van 15 euro bruto per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd;
 • Een hardshiptoeslag van 5% van het dagloon vanaf dag 1, ook met een minimum van 15 euro;
 • Reisuren binnen Europa worden vergoed tot maximaal 8 uur buiten werktijd;
 • Reisuren buiten Europa: vergoeding ma/vrij tot maximaal 8 uur buiten werktijd en za/zo maximaal 16 uur;
 • De werkingssfeer van de regeling is functiegroep A t/m L1 en L2. Voor werknemers die ingedeeld zijn in groep L1 en L2 worden de eerste twee reisuren niet betaald;
 • De GKN travelpolicy is van toepassing als het gaat om hotelboekingen, vlieg- en treinreizen;
 • Er wordt een company card verstrekt aan werknemers die gemiddeld over de afgelopen drie jaar meer dan 1000 euro per jaar aan onkosten maken.

Wij zijn tevreden over dit resultaat, maar ook dit is aan met name de leden te danken die te maken hebben met deze regeling of ze het er mee eens zijn ja of nee. Ook dit bespreken we eind oktober tijdens de ledenvergaderingen.

Met meer leden staan we sterker
Word lid! Ga naar www.cnvvakmensen.nl/lidworden.
 
Mede namens Jan Meender (FNV Metaal)

Arthur Bot,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 44 51 90
E a.bot@cnvvakmensen.nl