Raadpleging eindbod sociaal protocol Glassolutions

Op maandag 11 mei 2020 hebben vakbonden CNV Vakmensen en FNV met de directie onderhandeld om te komen tot een sociaal plan, een plan dat het woord sociaal verdient. Helaas is dit niet gelukt.

Inventarisatie onder leden
Uiteindelijk moeten we vaststellen dat Glassolutions weinig te bieden heeft aan de werknemers waarvan de meeste heel veel dienstjaren hebben en ook soms bijna tegen hun pensioengerechtigde leeftijd aan zitten. We hebben onder de leden een inventarisatie gehouden van zaken die belangrijk gevonden worden.

In willekeurige volgorde en op hoofdlijnen zijn de volgende zaken ons meegegeven voor de onderhandeling

  1. Een acceptabele ontslagvergoeding.Wij hebben dat vertaald in een concrete voorstel aan Glassolutionsw met de Transitievergoeding die gold voor 1 januari 2020 met een factor 2. Het bod van Glassolution is de nieuwe Transitievergoeding die geldt na 1 januari 2020, met een factor 1,3 en alleen voor diegene die afzien van hun recht om bezwaar aan te tekenen bij UWV tegen hun ontslag. Dit vinden wij niet kunnen, je mag mensen niet straffen die gebruik willen maken van hun rechten.
  2. Vergoeding extra reistijd en reiskosten. Aangaande het voorstel voor wat betreft reistijd is het antwoord van de directie : nee, de extra reiskosten worden vergoed conform de interne regeling.
  3. Wij hebben aangegeven dat voor werknemers die tegen hun pensioenleeftijd aanhikken een maatwerk oplossing dient te komen waarbij we in het sociaal plan wat uitgangspunten kunnen opnemen. Werkgever heeft geopperd dat ze feitelijk helemaal geen sociaal plan willen afspreken en zoveel mogelijk individuele afspraken willen maken. Vakbonden hechten aan een sociaal plan, dan weten werknemers niet waar ze aan toe zijn.
  4. Werknemers wilden duidelijkheid krijgen naar de toekomst toe aangaande arbeidsvoorwaarden, ook als ze eventueel overgenomen worden. Werkgever wil hier geen afspraken over maken.
  5. Vervallen concurrentiebeding, voor werknemers waarvan het contract wordt beëindigd vervalt het concurrentiebeding.
  6. Vrijwillig vertrek regeling, wij hebben aangegeven om gedwongen vertrek zoveel mogelijk te voorkomen, een vrijwillige vertrek regeling af te spreken. Onder hele strikte voorwaarde is dat mogelijk. Werknemers kunnen zich melden, echter of het mag en kan beslist de directie.

Zo zijn er verder zaken als verhuiskostenregeling, vergoeding juridische bijstand, vergoeding voor outplacement opgenomen in het plan, welke wij je hierbij als bijlage toesturen. Je stemt over de tekst zoals deze in het plan is opgenomen. 

Stem over het eindbod Sociaal Plan
Zoals aangegeven, werkgever heeft een eindbod op tafel gelegd, wij hadden graag door onderhandeld om te komen tot een plan wat het woord sociaal waardig is. De werkgever heeft bij de werknemers verwachtingen gewekt met de woorden, dit gaan we netjes regelen. Helaas moeten we vaststellen dat de werkgever te weinig budget heeft uitgetrokken om aan de gewekte verwachtingen enigszins tegemoet te komen.
Glassolutions heeft naar ons toe geschreven dat zij van ons uiterlijk 21 mei een reactie willen. Leden bepalen of een plan acceptabel is of niet, Wij hadden je graag meer tijd gegund. Echter: vanwege die mededeling verzoek ik je mij per ommegaande, maar uiterlijk 20 mei, om 23.59 uur met deze link te laten weten wat jouw oordeel is met betrekking tot bijgevoegd eindbod van Glassolutions. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je dit webadres intypen op internet om je stem uit te brengen: https://q.crowdtech.com/O_uBQo-k0keQNlmYQutBHQ

Vragen of opmerkingen?
Tot slot, wij zijn teleurgesteld over de inhoud van het protocol en ook hoe het proces is verlopen, om die reden leggen wij het negatief aan jou voor: het woord is aan de leden. Als er zaken onduidelijk zijn en je vragen hebt, bel of e-mail mij dan met deze vragen.

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 - 5160 1987 / E r.heins@cnvvakmensen.nl

 

Downloads