Overleg Cao Woondiensten binnenkort van start

Op 29 september gaan de onderhandelingen over de Cao Woondiensten van start. Voor het einde van het jaar staan er 5 onderhandelingsrondes gepland. Leden hebben nog tot 10 september de mogelijkheid om de enquête in te vullen waarin zij kunnen aangeven welke arbeidsvoorwaarden zij belangrijk vinden.

Start onderhandelingen Cao Woondiensten op 29 september
Op 29 september starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao. Tot het einde van dit jaar staan er 5 onderhandelingsrondes gepland: op maandag 11 oktober, dinsdag 16 november, woensdag 1 december en woensdag 15 december. De huidige cao loopt op 31 december 2021 af. Cao-partijen spraken af dat de onderhandelingen uiterlijk op 1 oktober 2021 zouden starten met minimaal vier onderhandelingsrondes vóór 25 december 2021. Met bovenstaand tijdschema is aan die afspraak voldaan.  

Eerste onderhandelingsronde staat in het teken van het uitwisselen van visies
Anders dan andere jaren starten cao-partijen dit jaar niet met het uitwisselen van de voorstellenbrieven. Het uitwisselen van de voorstellenbrieven wordt voor de tweede ronde bewaard. Op 29 september geven de cao-partijen ieder hun visie op het arbeidsvoorwaardenbeleid van de sector en hun zienswijze op de trends. In deze ronde geven cao-partijen aan wat zij belangrijk vinden en waar volgens hen het zwaartepunt in de onderhandelingen moet liggen.

Inbreng van de leden via de enquête arbeidsvoorwaarden (reminder)
De start van het cao-traject mag dan anders zijn, de basis voor de insteek van CNV Vakmensen is en blijft de inbreng van de leden en het arbeidsvoorwaardenbeleid CNV Vakmensen. Inmiddels loopt de enquête arbeidsvoorwaarden al enige tijd. Veel leden vulden de enquête al in. Heb je nog niet deelgenomen, doe dat dan alsnog. Dit kan tot 10 september. Je kunt deelnemen aan de enquête door hier te klikken. Je treft de enquête ook aan op onze website:  www.jeachterban.nl/woondiensten/cao-2020/b/onderhandelingen/posts/enquete-arbeidsvoorwaarden-cao-woondiensten-2022
De cao-commissie Woondiensten bepaalt daarna, op basis van het arbeidsvoorwaardenbeleid CNV en de uitkomsten van de enquête, de inzet van CNV Vakmensen voor de cao 2022.

Volg het cao-traject en praat actief mee!
Via ons digitale platform www.jeachterban.nl/woondiensten kun je het cao-traject volgen. Hier kun je vragen stellen en je mening laten weten. Ook vind je de laatste informatie over de cao-onderhandelingen, blogs en tref je de mening van je collega’s aan. Na iedere onderhandelingsronde ontvang je een nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen. Je kan op jeachterban zelf een actieve rol spelen in het cao-traject.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie
Ronald Everard en Nicole Geerts,  
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl