Overleg Cao Betonproductenindustrie gestart

Op 17 april is de aftrap gegeven voor de cao-onderhandelingen 2019. Zoals gebruikelijk is de eerste ronde, een verkenning van hoe het economisch met de sector gaat, en worden de voorstellenbrieven van bonden en BFBN, de betonproducenten, toegelicht.
Over hoe het met de sector gaat kunnen we kort zijn en dat merken jullie ook, het gaat goed in de sector. Er zijn deelsectoren (waar onder de infra) die het wat moeilijk hebben, maar over het algemeen gaat het goed.

Met verwijzing naar onze voorstellenbrieven, stippen we even in het kort aan wat we hebben voorgesteld, als bonden. Een goede evaluatie en behoud van de afspraken in het kader van Duurzaam inzetbaarheid, voor een één jarige cao 5% loonsverhoging, verbetering van de reiskosten. Ook het pensioendossier zal het nodige aandacht vergen in deze onderhandelingen.

De werkgeverorganisatie BFBN heeft ons een voorstellenbrief gestuurd, hierin zijn de volgende zaken verwoord.

Duurzaam inzetbaarheid: Werkgevers staan nog steeds achter de gemaakte afspraken, men wil echter wel stilstaan bij de complexiteit in de uitvoering en bezien hoe in deze ronde dit vereenvoudigd kan worden zodat meer bedrijven hier werk van gaan maken.
Looptijd:2 jaar
Loon:passende loonsverhoging die past bij de ontwikkelingen in de sector. Er zijn geen percentages genoemd.
Arbeidsongeschiktheid en re-integratie: tekstvoorstel om het duidelijk te omschrijven, doel is niet een verslechtering.
Opzegtermijn:de opzegtermijnen zoals in de wet opgenomen, in plaats van wat nu in de cao staat.

Zoals eerder aangegeven, de voorstellen zijn toegelicht en er zijn verder geen stappen gezet. De eerstvolgende ronde is gepland op 22 mei. Wij hopen dan wel stappen te maken, partijen hebben de intentie om een resultaat te bereiken voor afloop van de huidige cao.

Ook namens Arend van de Burg, kaderlid CNV Vakmensen,

Willem Timmer
bestuurder
E.: w.timmer@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 20 29 57