Overdracht dossier Woondiensten

De afgelopen jaren was ik als vakbondsbestuurder verantwoordelijk voor de collectieve belangenbehartiging van CNV Vakmensen in jouw corporatie.

CNV Vakmensen heeft gekozen voor een andere indeling van de werkzaamheden. Voorheen werden de pakketten per sector verdeeld, thans is er gekozen voor een regionale indeling. Deze nieuwe werkindeling heeft ook betekenis voor mijn werkpakket. Ik ben thans niet meer het aanspreekpunt voor jouw woningcorporatie. Ik heb de werkzaamheden overgedragen aan mijn collega-bestuurder, Peter Vlaming. Het e-mailadres van Peter Vlaming is p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Mochten er in jullie corporatie ontwikkelingen zijn m.b.t reorganisatie, fusie, wijziging van werkzaamheden e.d., dan kun je met Peter contact opnemen.
Ik wil jullie bedanken voor de plezierige samenwerking in de afgelopen jaren.

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl