Onderhandelingsresultaat cao-Kalkzandsteen en Cellenbeton

Wij hebben je recentelijk geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de cao-onderhandelingen. Kaderleden vinden dit het maximale haalbare voor dit moment en willen het voorleggen aan de leden als een onderhandelingsresultaat.

Op 3 februari 2021 is tussen partijen een stand van onderhandelingen bereikt, de uitgeschreven tekst doen wij je hierbij toekomen.

Dit resultaat is tot stand gekomen door o.a. de druk die vanuit werknemers tot stand is gebracht, wij hebben de ingezamelde handtekeningen petitie aan de werkgevers delegatie overhandigd, waarna een onderhandelingen situatie ontstond. Waarvoor dank.

Dit resultaat, hoewel er geen grote verschuiving is met het vorige eindbod is vrij moeizaam tot stand gekomen. In onderhandeling is dit het maximaal haalbare. Wij hebben je eerder geschreven dat we zowel het proces als in de uitkomst van gesprekken met onze cao-commissie leden gaan bespreken waarna we de uitkomst in stemming gaan brengen.

Op 16 februari jl.  hebben wij een goed bezochte kaderoverleg van FNV en CNV cao-commissie leden gehad, bijna alle vestigingen van Xella en Calduran waren in deze vertegenwoordigd. De kaderleden zijn unaniem van mening dat hetgeen voorligt het status van onderhandelingsresultaat mag krijgen en ook zij zijn van mening dat dit het maximaal haalbare is.

Het woord is nu aan de leden, bijgaand doen wij je de uitgeschreven tekst van het onderhandelingsresultaat en de onwerkbaarweer-regeling toekomen. Middels het antwoordformulier kan je je stem uitbrengen. Dit kan je doen door bijgaande antwoordformulier te mailen naar w.timmer@cnvvakmensen.nl of op te sturen naar CNV Vakmensen, t.a.v. Secretariaat collectief, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht.
Je kunt je stem uitbrengen tot uiterlijk 26  februari.

Wij kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt alvorens je stem uit te brengen, er zijn op de verschillende locaties kaderleden van CNV Vakmensen en FNV, vraag hen om een toelichting, ook kun je gerust contact opnemen met ondergetekende.

In afwachting van je reactie, mede namens cao-onderhandelingsdelegatie Henk Mink (Xella) en Fred Stoffer (Calduran)


Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 202 957
E. w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads