Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat Bouw en Infra: breng nu je stem uit!

Op dinsdag 11 mei 2021 hebben we na een lastig traject een onderhandelingsresultaat bereikt over jouw nieuwe cao Bouw en Infra. Jij bent nu aan zet! Breng je stem uit voor vrijdag 28 mei aanstaande. In deze nieuwsbrief tref je de hoofdpunten aan van de gemaakte afspraken en het advies van de cao Commissie van CNV Vakmensen.

Onderhandelingsresultaat
In een periode waarin de uitdagingen voor de sector groot zijn, zijn cao partijen tot een onderhandelingsresultaat gekomen. Tijdens de onderhandelingen is zeer duidelijk geworden dat de onzekerheid onder werkgevers in een aantal branches groot is. Met name de infrasector ondervindt grote hinder van de gevolgen van PFAS, Stikstof en COVID-19 en heeft te maken met minder opdrachten. Genoemde onzekerheid over de gevolgen en de toekomst van de sector heeft invloed gehad op het onderhandelingsproces en de beperkte bereidheid van werkgevers om met name over 2021 tot afspraken te komen met financiële gevolgen. Desondanks is er nu toch een onderhandelingsresultaat. Een resultaat waarin geprobeerd is evenwicht te vinden tussen inkomen, instroom en behoud van werknemers, belangen uitzendkrachten, behoud Tijdspaarfonds en een zwaarwerkregeling voor UTA-medewerkers. Het onderhandelingsresultaat (zie bijlage of samenvatting verderop in nieuwsbrief) ligt nu ter beoordeling aan jou voor.

Advies
Jouw cao Commissie (afvaardiging van werkenden leden onder de Bouw & Infra cao) heeft de gemaakte afspraken beoordeeld en uitvoerig besproken. Zij zijn van mening dat met inachtnemening van alle feiten en omstandigheden er een onderhandelingsresultaat is bereikt dat passend is bij deze tijd en voldoende is voor de komende periode. De cao commissie adviseert jou in te stemmen met het resultaat.

>> BRENG HIER JE STEM UIT VOOR 29 MEI <<

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Tijdspaarfonds
De inzet van werkgevers om het Tijdspaarfonds af te schaffen is vooralsnog weer een aantal jaren van de baan. Wel wachten we de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek af om de eventuele stappen naar de toekomst te bepalen.

Loonsverhoging en vergoedingen

  • Per 1 augustus 2021 gaat het vastovereengekomen loon structureel verhoogd worden met 1,5%
  • In december 2021 ontvangt de werknemer  die op 1 december in dienst is een eenmalige uitkering van 1% van het vastovereengekomen jaarsalaris
  • Per 1 januari 2022 gaat het vastovereengekomen loon structureel verhoogd worden met 3%

Tijdens de looptijd van deze cao gaan de lonen dus structureel met 4,5% omhoog en 1% incidenteel. Ook de vergoedingen (oa. werkkleding, gereedschap) worden verhoogd met genoemde 1,5  en 3%. En zodra er duidelijkheid is over de wijzigingen van de fiscale regels rond thuis werken gaan cao partijen met elkaar in gesprek over een thuiswerkvergoeding.

Uitzendkrachten
Er komt een subsidie voor werkgevers ter hoogte van €5500,- wanneer zij een oudere uitzendkracht (50 jaar en ouder) in vaste dienst aannemen. Zo willen we bevorderen dat oudere uitzendkrachten weer worden aangenomen.

Met ingang van 1 augustus 2021 ontvangen uitzendkrachten de reiskostenvergoeding zoals deze ook geldt voor bouwplaats- en uta-medewerkers.

Zwaarwerkregeling uta-medewerkers
De huidige zwaarwerkregeling Bouw en Infra wordt uitgebreid voor uta-medewerkers die een bepaalde tijd als bouwplaatsmedewerker werkzaam zijn geweest. Voorwaarde is dat je van de laatste 25 jaar voor gewenste uittreding tenminste 20 jaar daarvan onder de werkingssfeer van de cao hebt  gewerkt en daarvan moet er tenminste 5 jaar als bouwplaatsmedewerker zijn gewerkt.

Indexatie
Zowel de zwaarwerkregeling voor bouwplaats als uta medewerker wordt op 1 januari van ieder jaar geïndexeerd met de structurele loonsverhoging van het jaar ervoor.

Werken en hitte
Er komt een onderzoek naar te nemen maatregelen in geval van hitte. Daarnaast dienen werkgevers zonnenbrandcrème te verstrekken en werknemers dienen het te gebruiken. Grote aantal gevallen van huidkanker willen we bestrijden.

Jongeren en instroom
Met het doel de instroom van jongeren en het behalen van het diploma te bevorderen gaan cao partijen een aantal maatregelen nemen. Er komt een diplomabonus van €2500,- ,  leermiddelen en examenproducten worden volledig vergoed.

Overwerk en uta
Helaas en tot ons ongenoegen hebben we in relatie tot overwerk en uta medewerkers geen (goede) afspraak kunnen maken. Het onderwerp blijft de komende tijd op de agenda staan. Dit gelet op het belang hier op enig moment afspraken met werkgevers over te maken.

Overige afspraken
De overige cao afspraken kun je vinden in het complete onderhandelingsresultaat in de bijlage.

Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.jeachterban.nl/bouw om de stemming te openen!

>> Breng hier je stem uit voor 29 mei <<

CNV Vakmensen bedankt iedereen die de achterliggende periode heeft meegedacht en zijn of haar mening heeft gegeven. Dit is zeer waardevol en van belang geweest.

Wil je alles nog eens nalezen of heb je vragen en/of opmerkingen over dit resultaat? Ga dan naar www.jeachterban.nl/bouw

Met vriendelijke groet,

Gijs Lokhorst
onderhandelaar cao Bouw en Infra
E; g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M: 06-51202970

Downloads