Onderhandelingen over de cao Betonpompen

Ondanks corona willen wij toch beginnen met de onderhandelingen cao Betonpompen.

Nu de corona maatregelen het ons nog de komende periode lastig maken om te onderhandelen over een nieuwe cao, willen wij toch via de digitale weg beginnen met de onderhandelingen. Deze wil ik gaan doen met hoofdzakelijk twee grote onderwerpen, met een cao looptijd van 1 jaar.

De werkgevers hebben laten weten om de cao met 1 jaar te verlengen zonder wijzigingen in de cao, dus ook 0% loonsverhoging. Ik heb daarop aangegeven dat in een enquête de leden werkzaam onder de Cao Betonpompen geen genoegen kunnen nemen met 0% loonsverhoging.
Daarom stellen wij namens de leden een loonvraag voor van 4% voor een looptijd van 1 jaar.

Tweede punt waar wij over willen onderhandelen is een sectorale AOW. In het pensioenakkoord is afgesproken dat wij in de cao regelingen kunnen afspreken die het werknemers mogelijk maken 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen stoppen met werken.

Vandaag 23 februari is de eerste onderhandeling gepland. Hierna volgt meer informatie.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 29 57
E w.timmer@cnvvakmensen.nl