Onderhandelingen cao Tentoonstellingsbouw

6 januari 2020 begonnen partijen binnen de Tentoonstellingsbouw de vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe cao. Die onderhandelingen liepen uit op een teleurstellend einde van de middag. En dan drukken we ons zacht uit.

Waar komen we vandaan?
Zoals jullie weten is CNV Vakmensen de eerste onderhandelingsronde in gegaan met onderstaande voorstellen. In het kort:

- Een cao met looptijd van 1 jaar.
- Generatiepact: 80/90/100 (80% werken, tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw).
- 4% structurele loonsverhoging met een minimum van € 1.200 voor de individuele werknemer.
- Een persoonlijk ontwikkelingsbudget van 1% per jaar. Buiten de werkgever in te zetten.

- Uitbetalen van de overuren van alle werknemers. 
- Flexkrachten alleen in noodgevallen in huren.

Waar kwamen werkgevers mee?
De werkgevers hadden vooraf niet echt voorstellen. Ze gaven aan maar 2% loonruimte te hebben. Alles wat ook maar geregeld moet worden, moet uit die loonruimte komen.

Wel moest de werkweek van 38 naar 45 uur en moet werken op zaterdag gewoon worden. Daarbij willen de werkgevers de toeslag voor de zaterdag met 25% verlagen tot 25%. Voor de werkgevers moet de cao flexibeler.

Kosten
6 januari begon met een gesprek over en weer. Na de schorsing kwamen de werkgevers terug met wat onze wensen zouden kosten. Het generatiepact kost 1,3% van de loonsom. Overwerkvergoeding voor iedereen tot en met loongroep 8 kost 1% van de loonsom. De stijging van de pensioenpremie kost 0,5%. Met 2% loonsverhoging komen werkgevers hiermee op 4,8% stijging van de loonsom. Voor hun leek een deal dus in de maak.

Verbazing
Je zult begrijpen dat CNV Vakmensen verbaasd was over deze reactie. Of het ligt aan de deels nieuwe delegatie die namens de werkgevers onderhandelt, of ze begrijpen het echt niet. 

Wij vragen geen 4% loonsverhoging om vervolgens de te regelen zaken daarop in mindering te brengen. CNV Vakmensen vraagt 4% loonsverhoging om de doodeenvoudige reden dat jij die verhoging verdient en het waard bent! De afgelopen jaren waren ook geen vetpot. De meeste werknemers zitten in de lagere loongroepen, dus wordt het tijd dat jij er ook eens iets van merkt!

Onze reactie na de schorsing
Tijdens de schorsing hebben de werknemers gezamenlijk besloten om onze voorstellen nog eens tegen het licht te houden. Aan de verhoging van de pensioenpremie kunnen we niets doen. Die stijging moeten wij dus accepteren.

Samen besloten we om alleen voor de loonsverhoging te gaan en de andere voorstellen te laten vallen. Dit omdat de andere zaken wellicht minder belangrijk zijn. Door die zaken te laten vallen, zou er volgens ons een ruimte komen van 4,3%. Als dat de ruimte is en we dat voor iedereen kunnen regelen, dan kan niemand ontevreden zijn, is de mening van CNV Vakmensen.

Dat hebben we na de schorsing dan ook aan de werkgevers voorgesteld.

Reactie werkgevers: nee
Het antwoord van werkgevers was verbijsterend. Het antwoord was nee. De loonsverhoging kon omhoog naar 2,5%, maar het generatiepact bleef staan en de vergoeding voor overwerk voor iedereen tot en met loongroep 8 ook.

Het lijkt er op dat er loonruimte genoeg is, maar dat men dit niet als loon aan jou wil betalen. Blijkbaar kan er best wat geregeld worden. Ook al kost het geld. Als het maar niet bij jou op je bankrekening komt.

Hoe verder?
Je begrijpt dat we na het voorstel van werkgevers zo van de leg waren, dat we het overleg opgeschort hebben. We willen eerst van jou horen wat jij van de gang van zaken vindt. Maar dat willen we niet alleen van jou weten. Ook je collega’s mogen zeggen wat ze ervan vinden.

Jeachterban.nl
De tentoonstellingsbouw heeft een eigen pagina op jeachterban.nl van CNV Vakmensen, namelijk www.jeachterban.nl/tentoonstellingsbouw. Spoor collega’s aan om ook daar te laten weten wat men vindt. Uiteraard kunnen ze beter net als jij lid worden van CNV Vakmensen. Werf een lid en ga dan naar www.cnv-ledenwerven.nl

Roel van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 38 44 73
E: r.vandijk@cnvvakmensen.nl