Onderhandelingen Cao Owens Corning opgestart

Afgelopen donderdag, 6 augustus, is het cao-traject met jullie werkgever weer opgestart. We hebben een eerste verkennend gesprek gehad waarin we bijgepraat zijn over de situatie van het bedrijf, de gevolgen van de corona-crisis voor de productie en alles wat daarmee samenhangt.

Duidelijk is dat Owens Corning een klap heeft moeten incasseren de afgelopen maanden. Gelukkig zien we wel dat er de komende jaren weer ruimte is voor herstel. 

Pensioen en Duurzame inzetbaarheid
We hebben afgesproken dat we op 10 september het gesprek voortzetten en dan ook inhoudelijk over onze voorstellenbrieven gaan praten. Een groot thema zal zijn het Pensioen en Duurzame Inzetbaarheid: daar willen wij concrete afspraken over maken. We zullen daarbij ondersteund worden door een extern bureau dat een aantal scenario’s en mogelijkheden voor ons op papier zal zetten. 

Looneis
Uiteraard zal 10 september ook onze looneis besproken worden. Voor ons is het momenteel moeilijk in te schatten waar we op uit zullen komen en wat er mogelijk is. Wel is het duidelijk dat het in ieder geval zeker geen nullijn zal zijn. 

We houden je op de hoogte 
We laten je weten wat de verdere ontwikkelingen zijn. Vooralsnog gaan de gesprekken op een constructieve manier en willen alle partijen graag tot een goed akkoord komen. 

Mede namens kaderleden Enno, Gert en Roberto,
en Karin Boelens, bestuurder FNV Procesindustrie
Job Marskamp, bestuurder CNV Vakmensen
E j.marskamp@cnvvakmensen.nl